List intencyjny

11 marca 2019 r podpisany został List intencyjny pomiędzy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego reprezentowanym przez prof. dr hab. n. med. Ryszarda Gellerta – Dyrektora  CMKP, a Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych, reprezentowaną przez Alinę Niewiadomską – Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Celem wspólnych działań Stron będzie podniesienie jakości i dostępności kształcenia podyplomowego diagnostów laboratoryjnych.

Współpraca Stron polegać będzie między innymi na tworzeniu, weryfikowaniu, aktualizacji
oraz udostępnianiu – również w Internecie, nowoczesnych materiałów dydaktycznych, w tym multimedialnych, które opierać się będą na obiektywnej i naukowo zweryfikowanej wiedzy medycznej. Strony przewidują w tym celu zawarcie osobnego porozumienia.