List intencyjny

11 lipca 2019 r. w CMKP podpisany został List intencyjny pomiędzy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego reprezentowanym przez prof. dr hab. n. med. Ryszarda Gellerta – Dyrektora  CMKP,  a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi, reprezentowanym przez dr n. med. Roberta Starca – Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Celem Partnerów jest podjęcie współpracy w obszarze medycznego kształcenia podyplomowego lekarzy, w dziedzinach stomatologicznych oraz w dziedzinach pokrewnych.

Zgodnie z intencją Listu, współpraca między obiema instytucjami  przyczyni się do poszerzenia zaplecza naukowego CMKP, a także podniesienia jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych w powiązaniu ze specjalistyczną medyczną dydaktyką podyplomową w Centrum Stomatologii SP ZOZ MSWiA w Łodzi.