List intencyjny

21 listopada 2019 r. podpisano list intencyjny pomiędzy:

Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego
– reprezentowanym przez Dyrektora prof. dr hab. n. med. Ryszarda Gellerta,

Powiatem Otwockim
– reprezentowanym przez Starostę Otwockiego Cezarego Łukaszewskiego i Wicestarostę Otwockiego – Krzysztofa Kłóska

oraz Powiatowym Centrum Zdrowia Sp z o.o.
– reprezentowanym przez Prezes Zarządu – Ewę Marzenę Pełszyńską.

Celem Partnerów jest podjęcie współpracy w obszarze medycznego kształcenia podyplomowego, podniesienie jakości oraz dostępności wiedzy i dydaktyki medycznej, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w reprezentowanych specjalnościach i dziedzinach medycznych, w placówkach ochrony zdrowia nadzorowanych przez Powiat, w tym Szpitalu oraz w CMKP.

Zgodnie z intencją Listu, współpraca Partnerów skupiać się będzie na tworzeniu nowych możliwości zapewniających najwyższej jakości podyplomową dydaktykę medyczną, opartą na nowoczesnej, naukowo zweryfikowanej wiedzy.