Lista jednostek akredytowanych według liczby lekarzy dopuszczonych do PES

Szanowni Państwo, 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego przedstawia listę 150 jednostek szkolących lekarzy specjalistów, uszeregowanych malejąco według liczby lekarzy dopuszczonych do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES),  z uwzględnieniem pozytywnego wyniku tego egzaminu i uzyskania tytułu specjalisty. 

Zestawienie obejmuje wyniki PES – pomyślne lub nie – uzyskiwane przez zdających w czterech sesjach egzaminacyjnych z lat 2020-2021 (2 sesje wiosenne i 2 jesienne). Wyniki są uszeregowane według malejącej liczby osób dopuszczonych do PES i uzyskujących tytuł specjalisty w danej dziedzinie z danej jednostki akredytowanej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego. 

Dane pochodzą z informacji przekazanych przez Centrum e-Zdrowia z Systemu Monitorowania Kształcenia oraz informacji przekazanych przez Centrum Egzaminów Medycznych. 

Z wyrazami szacunku,
Ryszard Gellert
Dyrektor CMKP 

Miejsca od 1 do 50
Miejsca od 51 do 100
Miejsca od 101 do 150