Lista ministra podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych

 

Lista ministra podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych – stan na dzień 16.06.2018  ( lista jednostek, w których mogą odbywać staże tylko osoby posiadające papierowe karty specjalizacji)

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA – 23.01.2020

EPIDEMIOLOGIA 23.01.2020

LABORATORYJNA GENETYKA MEDYCZNA – 23.01.2020

LABORATORYJNA HEMATOLOGIA MEDYCZNA – 23.01.2020

LABORATORYJNA IMMUNOLOGIA MEDYCZNA – 23.01.2020

LABORATORYJNA PARAZYTOLOGIA MEDYCZNA – 23.01.2020

LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA – 23.01.2020

MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA – 23.01.2020

ZDROWIE PUBLICZNE – 23.01.2020

 

 

 https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/diagnostyka_04_2013.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/immunologia_04_2013.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/mikrobiologia_04_2013.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/transfuzjologia_04_2013.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/parazytologia_04_2013.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/hematologia_04_2013.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/genetyka_04_2013.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/zdrowie_publiczne_04_2013.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/epidemiologia_04_2013.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/11/genetyka_10_2013.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/diagnostyka_11_2013.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/immunologia_11_2013.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/mikrobiologia_11_2013.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/transfuzjologia_11_2013.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/parazytologia_11_2013.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/hematologia_11_2013.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/genetyka_11_2013.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/zdrowie_publiczne_11_2013.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/epidemiologia_11_2013.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/diagnostyka_03_2014.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/immunologia_03_2014.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/mikrobiologia_03_2014.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/transfuzjologia_03_2014.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/parazytologia_03_2014.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/hematologia_03_2014.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/genetyka_03_2014.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/zdrowie_publiczne_03_2014.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/epidemiologia_03_2014.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2015/06/podmioty-epidemiologia-2015.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2015/06/podmioty-diagnostyka-2015.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2015/06/podmioty-parazytologia-2015.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2015/06/podmioty-transfuzjologia-2015.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2015/06/podmioty-zdrowie-publiczne-2015.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2015/06/podmioty-genetyka-2015.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2015/06/podmioty-hematologia-2015.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2015/06/podmioty-immunologia-2015.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2015/06/podmioty-mikrobiologia-2015.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/EPIDEMIOLOGIA-23_02_2016.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-DIAGNOSTYKA-MEDYCZNA-23_02_2016.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-GENETYKA-MEDYCZNA-23_02_2016.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-HEMATOLOGIA-MEDYCZNA-23_02_2016.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-IMMUNOLOGIA-MEDYCZNA-23_02_2016.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-PARAZYTOLOGIA-MEDYCZNA-23_02_2016.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-TRANSFUZJOLOGIA-MEDYCZNA-23_02_2016.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/MIKROBIOLOGIA-MEDYCZNA-23_02_2016.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/ZDROWIE-PUBLICZNE-23_02_2016.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/EPIDEMIOLOGIA-10_05_2016.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-DIAGNOSTYKA-MEDYCZNA-10_05_2016.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-GENETYKA-MEDYCZNA-10_05_2016.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-HEMATOLOGIA-MEDYCZNA-10_05_2016.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-IMMUNOLOGIA-MEDYCZNA-10_05_2016.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-PARAZYTOLOGIA-MEDYCZNA-10_05_2016.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-TRANSFUZJOLOGIA-MEDYCZNA-10_05_2016.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/MIKROBIOLOGIA-MEDYCZNA-10_05_2016.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/ZDROWIE-PUBLICZNE-10_05_2016.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/EPIDEMIOLOGIA-02_11-2016.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-DIAGNOSTYKA-MEDYCZNA-02_11_2016.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-GENETYKA-MEDYCZNA-02_11_2016.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-HEMATOLOGIA-MEDYCZNA-02_11_2016.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-IMMUNOLOGIA-MEDYCZNA-02_11_2016.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-PARAZYTOLOGIA-MEDYCZNA-02_11_2016.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-TRANSFUZJOLOGIA-MEDYCZNA-02_11_2016.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/MIKROBIOLOGIA-MEDYCZNA-02_11_2016.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/ZDROWIE-PUBLICZNE-02_11_2016.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/EPIDEMIOLOGIA-28_04_2017.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-DIAGNOSTYKA-MEDYCZNA-28_04_2017.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-GENETYKA-MEDYCZNA-28_04_2017.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-HEMATOLOGIA-MEDYCZNA-28_04_2017.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-IMMUNOLOGIA-MEDYCZNA_28_04_2017.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-PARAZYTOLOGIA-MEDYCZNA-28_04_2017.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-TRANSFUZJOLOGIA-MEDYCZNA-28_04_2017.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/MIKROBIOLOGIA-MEDYCZNA-28_04_2017.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/ZDROWIE-PUBLICZNE-28_04_2017.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/EPIDEMIOLOGIA-01-10-2017.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-HEMATOLOGIA-MEDYCZNA-01-10-2017.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-IMMUNOLOGIA-MEDYCZNA-01-10-2017-1.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/ZDROWIE-PUBLICZNE-01-10-2017.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-HEMATOLOGIA-MEDYCZNA-01-10-2017-1.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-DIAGNOSTYKA-MEDYCZNA-01-10-2017-1.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-GENETYKA-MEDYCZNA-01-10-2017-1.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-IMMUNOLOGIA-MEDYCZNA-01-10-2017-2.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/MIKROBIOLOGIA-MEDYCZNA-04-01-2018.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/MIKROBIOLOGIA-MEDYCZNA-01-10-2017.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-PATAZYTOLOGIA-MEDYCZNA-01-10-2017.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-DIAGNOSTYKA-MEDYCZNA-01-10-2017.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-IMMUNOLOGIA-MEDYCZNA-01-10-2017.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-TRANSFUZJOLOGIA-MEDYCZNA-01-10-2017.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-GENETYKA-MEDYCZNA-01-10-2017.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-PATAZYTOLOGIA-MEDYCZNA-01-10-2017-1.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/EPIDEMIOLOGIA.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-DIAGNOSTYKA-MEDYCZNA.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-GENETYKA-MEDYCZNA.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-HEMATOLOGIA-MEDYCZNA.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-IMMUNOLOGIA-MEDYCZNA.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-MIKROBIOLOGIA-MEDYCZNA.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-PARAZYTOLOGIA-MEDYCZNA.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-TRANSFUZJOLOGIA-MEDYCZNA.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/ZDROWIE-PUBLICZNE.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/Lista-staży-diag-lab-październik-2017-dla-MZ.xlsx|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/Lista-staży-dla-diagnostów-laboratoryjnych-stan-na-dzień-18.06.2018.xlsx|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/EPIDEMIOLOGIA-1.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-DIAGNOSTYKA-MEDYCZNA-1.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-GENETYKA-MEDYCZNA-1.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-HEMATOLOGIA-MEDYCZNA-1.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-IMMUNOLOGIA-MEDYCZNA-1.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-PARAZYTOLOGIA-MEDYCZNA-1.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LABORATORYJNA-TRANSFUZJOLOGIA-MEDYCZNA-1.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/MIKROBIOLOGIA-MEDYCZNA.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/ZDROWIE-PUBLICZNE-1.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/EPIDEMIOLOGIA.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/LABORATORYJNA-GENETYKA-MEDYCZNA.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/LABORATORYJNA-HEMATOLOGIA-MEDYCZNA.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/LABORATORYJNA-IMMUNOLOGIA-MEDYCZNA.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/LABORATORYJNA-PARAZYTOLOGIA-MEDYCZNA.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/LABORATORYJNA-TRANSFUZJOLOGIA-MEDYCZNA.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/LISTA-STAŻY-DLA-DIAGNOSTÓW-LABORATORYJNYCH-STAN-NA-DZIEŃ-18.06.2018.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/MIKROBIOLOGIA-MEDYCZNA.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/ZDROWIE-PUBLICZNE.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/EPIDEMIOLOGIA-1.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/LABORATORYJNA-DIAGNOSTYKA-MEDYCZNA.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/LABORATORYJNA-GENETYKA-MEDYCZNA-1.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/LABORATORYJNA-HEMATOLOGIA-MEDYCZNA-1.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/LABORATORYJNA-IMMUNOLOGIA-MEDYCZNA-1.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/LABORATORYJNA-PARAZYTOLOGIA-MEDYCZNA-1.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/LABORATORYJNA-TRANSFUZJOLOGIA-MEDYCZNA-1.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/MIKROBIOLOGIA-MEDYCZNA-1.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/ZDROWIE-PUBLICZNE-1.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/Lista-staży-dla-diagnostów-laboratoryjnych-stan-na-dzień-20.09.2018.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2018/10/LABORATORYJNA-DIAGNOSTYKA-MEDYCZNA-stan-na-dzień-15.10.2018.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2018/10/LABORATORYJNA-TRANSFUZJOLOGIA-MEDYCZNA-stan-na-dzień-15.10.2018.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2018/10/LABORATORYJNA-GENETYKA-MEDYCZNA-stan-na-dzień-15.10.2018.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2018/10/LABORATORYJNA-GENETYKA-MEDYCZNA-stan-na-dzień-15.10.2018-1.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2018/10/LABORATORYJNA-HEMATOLOGIA-MEDYCZNA-stan-na-dzień-15.10.2018.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2018/10/LABORATORYJNA-IMMUNOLOGIA-MEDYCZNA-stan-na-dzień-15.10.2018.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2018/10/LABORATORYJNA-PARAZYTOLOGIA-MEDYCZNA-stan-na-dzień-15.10.2018.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2018/10/MIKROBIOLOGIA-MEDYCZNA-stan-na-dzień-15.10.2018.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2018/10/ZDROWIE-PUBLICZNE-stan-na-dzień-15.10.2018.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2018/11/Lista-staży-dla-diagnostów-laboratoryjnych-stan-na-dzień-08.11.2018.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2019/05/LABORATORYJNA-DIAGNOSTYKA-MEDYCZNA-stan-na-dzień-09.05.2019-r..pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/01/DIAGNOSTYKA-LABORATORYJNA-23.01.2020.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/01/EPIDEMIOLOGIA-23.01.2020.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/01/LABORATORYJNA-GENETYKA-MEDYCZNA-23.01.2020.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/01/LABORATORYJNA-HEMATOLOGIA-MEDYCZNA-23.01.2020.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/01/LABORATORYJNA-IMMUNOLOGIA-MEDYCZNA-23.01.2020.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/01/LABORATORYJNA-PARAZYTOLOGIA-MEDYCZNA-23.01.2020.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/01/LABORATORYJNA-TRANSFUZJOLOGIA-MEDYCZNA-23.01.2020.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/01/MIKROBIOLOGIA-MEDYCZNA-23.01.2020.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/01/ZDROWIE-PUBLICZNE-23.01.2020.pdf – Laboratoryjna diagnostyka medyczna|Laboratoryjna immunologia medyczna|Mikrobiologia medyczna|Laboratoryjna transfuzjologia medyczna|Laboratoryjna parazytologia medyczna|Laboratoryjna hematologia medyczna|Laboratoryjna genetyka medyczna|Zdrowie publiczne|Epidemiologia|Laboratoryjna genetyka medyczna|Laboratoryjna diagnostyka medyczna|Laboratoryjna immunologia medyczna|Mikrobiologia medyczna|Laboratoryjna transfuzjologia medyczna|Laboratoryjna parazytologia medyczna|Laboratoryjna hematologia medyczna|Laboratoryjna genetyka medyczna|Zdrowie publiczne|Epidemiologia|Laboratoryjna diagnostyka medyczna|Laboratoryjna immunologia medyczna|Mikrobiologia medyczna|Laboratoryjna transfuzjologia medyczna|Laboratoryjna parazytologia medyczna|Laboratoryjna hematologia medyczna|Laboratoryjna genetyka medyczna|Zdrowie publiczne|Epidemiologia|Epidemiologia|Laboratoryjna diagnostyka medyczna|Laboratoryjna parazytologia medyczna|Laboratoryjna transfuzjologia medyczna|Zdrowie publiczne|Laboratoryjna genetyka medyczna|Laboratoryjna hematologia medyczna|Laboratoryjna immunologia medyczna|Mikrobiologia medyczna|EPIDEMIOLOGIA 23_02_2016|LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA 23_02_2016|LABORATORYJNA GENETYKA MEDYCZNA 23_02_2016|LABORATORYJNA HEMATOLOGIA MEDYCZNA 23_02_2016|LABORATORYJNA IMMUNOLOGIA MEDYCZNA 23_02_2016|LABORATORYJNA PARAZYTOLOGIA MEDYCZNA 23_02_2016|LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA 23_02_2016|MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA 23_02_2016|ZDROWIE PUBLICZNE 23_02_2016|EPIDEMIOLOGIA-10_05_2016|LABORATORYJNA-DIAGNOSTYKA-MEDYCZNA-10_05_2016|LABORATORYJNA-GENETYKA-MEDYCZNA-10_05_2016|LABORATORYJNA-HEMATOLOGIA-MEDYCZNA-10_05_2016|LABORATORYJNA-IMMUNOLOGIA-MEDYCZNA-10_05_2016|LABORATORYJNA-PARAZYTOLOGIA-MEDYCZNA-10_05_2016|LABORATORYJNA-TRANSFUZJOLOGIA-MEDYCZNA-10_05_2016|MIKROBIOLOGIA-MEDYCZNA-10_05_2016|ZDROWIE-PUBLICZNE-10_05_2016|epidemiologia-02_11-2016|laboratoryjna-diagnostyka-medyczna-02_11_2016|laboratoryjna-genetyka-medyczna-02_11_2016|laboratoryjna-hematologia-medyczna-02_11_2016|laboratoryjna-immunologia-medyczna-02_11_2016|laboratoryjna-parazytologia-medyczna-02_11_2016|laboratoryjna-transfuzjologia-medyczna-02_11_2016|mikrobiologia-medyczna-02_11_2016|zdrowie-publiczne-02_11_2016|EPIDEMIOLOGIA-28_04_2017|LABORATORYJNA-DIAGNOSTYKA-MEDYCZNA-28_04_2017|LABORATORYJNA-GENETYKA-MEDYCZNA-28_04_2017|LABORATORYJNA-HEMATOLOGIA-MEDYCZNA-28_04_2017|LABORATORYJNA IMMUNOLOGIA MEDYCZNA_28_04_2017|LABORATORYJNA-PARAZYTOLOGIA-MEDYCZNA-28_04_2017|LABORATORYJNA-TRANSFUZJOLOGIA-MEDYCZNA-28_04_2017|MIKROBIOLOGIA-MEDYCZNA-28_04_2017|ZDROWIE PUBLICZNE-28_04_2017|EPIDEMIOLOGIA-01-10-2017|LABORATORYJNA-HEMATOLOGIA-MEDYCZNA-01-10-2017|LABORATORYJNA-IMMUNOLOGIA-MEDYCZNA-01-10-2017|ZDROWIE-PUBLICZNE-01-10-2017|LABORATORYJNA-HEMATOLOGIA-MEDYCZNA-01-10-2017|LABORATORYJNA-DIAGNOSTYKA-MEDYCZNA-01-10-2017|LABORATORYJNA-GENETYKA-MEDYCZNA-01-10-2017|LABORATORYJNA-IMMUNOLOGIA-MEDYCZNA-01-10-2017|MIKROBIOLOGIA-MEDYCZNA-04-01-2018|MIKROBIOLOGIA-MEDYCZNA-01-10-2017|LABORATORYJNA PATAZYTOLOGIA MEDYCZNA-01-10-2017|LABORATORYJNA-DIAGNOSTYKA-MEDYCZNA-01-10-2017|LABORATORYJNA-IMMUNOLOGIA-MEDYCZNA-01-10-2017|LABORATORYJNA-TRANSFUZJOLOGIA-MEDYCZNA-01-10-2017|LABORATORYJNA-GENETYKA-MEDYCZNA-01-10-2017|LABORATORYJNA-PATAZYTOLOGIA-MEDYCZNA-01-10-2017|EPIDEMIOLOGIA|LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA|LABORATORYJNA GENETYKA MEDYCZNA|LABORATORYJNA HEMATOLOGIA MEDYCZNA|LABORATORYJNA IMMUNOLOGIA MEDYCZNA|LABORATORYJNA MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA|LABORATORYJNA PARAZYTOLOGIA MEDYCZNA|LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA|ZDROWIE PUBLICZNE|Lista staży diag lab -październik 2017 dla MZ|Lista staży dla diagnostów laboratoryjnych – stan na dzień 18.06.2018|EPIDEMIOLOGIA|LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA|LABORATORYJNA GENETYKA MEDYCZNA|LABORATORYJNA HEMATOLOGIA MEDYCZNA|LABORATORYJNA IMMUNOLOGIA MEDYCZNA|LABORATORYJNA PARAZYTOLOGIA MEDYCZNA|LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA|MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA|ZDROWIE PUBLICZNE|EPIDEMIOLOGIA|LABORATORYJNA GENETYKA MEDYCZNA|LABORATORYJNA HEMATOLOGIA MEDYCZNA|LABORATORYJNA IMMUNOLOGIA MEDYCZNA|LABORATORYJNA PARAZYTOLOGIA MEDYCZNA|LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA|LISTA STAŻY DLA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH – STAN NA DZIEŃ 18.06.2018|MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA|ZDROWIE PUBLICZNE|EPIDEMIOLOGIA|LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA|LABORATORYJNA GENETYKA MEDYCZNA|LABORATORYJNA HEMATOLOGIA MEDYCZNA|LABORATORYJNA IMMUNOLOGIA MEDYCZNA|LABORATORYJNA PARAZYTOLOGIA MEDYCZNA|LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA|MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA|ZDROWIE PUBLICZNE|Lista staży dla diagnostów laboratoryjnych – stan na dzień 20.09.2018|LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA (stan na dzień 15.10.2018)|LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA (stan na dzień 15.10.2018)|LABORATORYJNA GENETYKA MEDYCZNA (stan na dzień 15.10.2018)|LABORATORYJNA GENETYKA MEDYCZNA (stan na dzień 15.10.2018)|LABORATORYJNA HEMATOLOGIA MEDYCZNA (stan na dzień 15.10.2018)|LABORATORYJNA IMMUNOLOGIA MEDYCZNA (stan na dzień 15.10.2018)|LABORATORYJNA PARAZYTOLOGIA MEDYCZNA (stan na dzień 15.10.2018)|MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA (stan na dzień 15.10.2018)|ZDROWIE PUBLICZNE (stan na dzień 15.10.2018)|Lista staży dla diagnostów laboratoryjnych – stan na dzień 08.11.2018|LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA (stan na dzień 09.05.2019 r.)|DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA – 23.01.2020|EPIDEMIOLOGIA 23.01.2020|LABORATORYJNA GENETYKA MEDYCZNA – 23.01.2020|LABORATORYJNA HEMATOLOGIA MEDYCZNA – 23.01.2020|LABORATORYJNA IMMUNOLOGIA MEDYCZNA – 23.01.2020|LABORATORYJNA PARAZYTOLOGIA MEDYCZNA – 23.01.2020|LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA – 23.01.2020|MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA – 23.01.2020|ZDROWIE PUBLICZNE – 23.01.2020

diagnostyka_04_2013.pdf|immunologia_04_2013.pdf|mikrobiologia_04_2013.pdf|transfuzjologia_04_2013.pdf|parazytologia_04_2013.pdf|hematologia_04_2013.pdf|genetyka_04_2013.pdf|zdrowie_publiczne_04_2013.pdf|epidemiologia_04_2013.pdf|genetyka_10_2013.pdf|diagnostyka_11_2013.pdf|immunologia_11_2013.pdf|mikrobiologia_11_2013.pdf|transfuzjologia_11_2013.pdf|parazytologia_11_2013.pdf|hematologia_11_2013.pdf|genetyka_11_2013.pdf|zdrowie_publiczne_11_2013.pdf|epidemiologia_11_2013.pdf|diagnostyka_03_2014.pdf|immunologia_03_2014.pdf|mikrobiologia_03_2014.pdf|transfuzjologia_03_2014.pdf|parazytologia_03_2014.pdf|hematologia_03_2014.pdf|genetyka_03_2014.pdf|zdrowie_publiczne_03_2014.pdf|epidemiologia_03_2014.pdf|podmioty-epidemiologia-2015.pdf|podmioty-diagnostyka-2015.pdf|podmioty-parazytologia-2015.pdf|podmioty-transfuzjologia-2015.pdf|podmioty-zdrowie-publiczne-2015.pdf|podmioty-genetyka-2015.pdf|podmioty-hematologia-2015.pdf|podmioty-immunologia-2015.pdf|podmioty-mikrobiologia-2015.pdf|EPIDEMIOLOGIA-23_02_2016.pdf|LABORATORYJNA-DIAGNOSTYKA-MEDYCZNA-23_02_2016.pdf|LABORATORYJNA-GENETYKA-MEDYCZNA-23_02_2016.pdf|LABORATORYJNA-HEMATOLOGIA-MEDYCZNA-23_02_2016.pdf|LABORATORYJNA-IMMUNOLOGIA-MEDYCZNA-23_02_2016.pdf|LABORATORYJNA-PARAZYTOLOGIA-MEDYCZNA-23_02_2016.pdf|LABORATORYJNA-TRANSFUZJOLOGIA-MEDYCZNA-23_02_2016.pdf|MIKROBIOLOGIA-MEDYCZNA-23_02_2016.pdf|ZDROWIE-PUBLICZNE-23_02_2016.pdf|EPIDEMIOLOGIA-10_05_2016.pdf|LABORATORYJNA-DIAGNOSTYKA-MEDYCZNA-10_05_2016.pdf|LABORATORYJNA-GENETYKA-MEDYCZNA-10_05_2016.pdf|LABORATORYJNA-HEMATOLOGIA-MEDYCZNA-10_05_2016.pdf|LABORATORYJNA-IMMUNOLOGIA-MEDYCZNA-10_05_2016.pdf|LABORATORYJNA-PARAZYTOLOGIA-MEDYCZNA-10_05_2016.pdf|LABORATORYJNA-TRANSFUZJOLOGIA-MEDYCZNA-10_05_2016.pdf|MIKROBIOLOGIA-MEDYCZNA-10_05_2016.pdf|ZDROWIE-PUBLICZNE-10_05_2016.pdf|EPIDEMIOLOGIA-02_11-2016.pdf|LABORATORYJNA-DIAGNOSTYKA-MEDYCZNA-02_11_2016.pdf|LABORATORYJNA-GENETYKA-MEDYCZNA-02_11_2016.pdf|LABORATORYJNA-HEMATOLOGIA-MEDYCZNA-02_11_2016.pdf|LABORATORYJNA-IMMUNOLOGIA-MEDYCZNA-02_11_2016.pdf|LABORATORYJNA-PARAZYTOLOGIA-MEDYCZNA-02_11_2016.pdf|LABORATORYJNA-TRANSFUZJOLOGIA-MEDYCZNA-02_11_2016.pdf|MIKROBIOLOGIA-MEDYCZNA-02_11_2016.pdf|ZDROWIE-PUBLICZNE-02_11_2016.pdf|EPIDEMIOLOGIA-28_04_2017.pdf|LABORATORYJNA-DIAGNOSTYKA-MEDYCZNA-28_04_2017.pdf|LABORATORYJNA-GENETYKA-MEDYCZNA-28_04_2017.pdf|LABORATORYJNA-HEMATOLOGIA-MEDYCZNA-28_04_2017.pdf|LABORATORYJNA-IMMUNOLOGIA-MEDYCZNA_28_04_2017.pdf|LABORATORYJNA-PARAZYTOLOGIA-MEDYCZNA-28_04_2017.pdf|LABORATORYJNA-TRANSFUZJOLOGIA-MEDYCZNA-28_04_2017.pdf|MIKROBIOLOGIA-MEDYCZNA-28_04_2017.pdf|ZDROWIE-PUBLICZNE-28_04_2017.pdf|EPIDEMIOLOGIA-01-10-2017.pdf|LABORATORYJNA-HEMATOLOGIA-MEDYCZNA-01-10-2017.pdf|LABORATORYJNA-IMMUNOLOGIA-MEDYCZNA-01-10-2017-1.pdf|ZDROWIE-PUBLICZNE-01-10-2017.pdf|LABORATORYJNA-HEMATOLOGIA-MEDYCZNA-01-10-2017-1.pdf|LABORATORYJNA-DIAGNOSTYKA-MEDYCZNA-01-10-2017-1.pdf|LABORATORYJNA-GENETYKA-MEDYCZNA-01-10-2017-1.pdf|LABORATORYJNA-IMMUNOLOGIA-MEDYCZNA-01-10-2017-2.pdf|MIKROBIOLOGIA-MEDYCZNA-04-01-2018.pdf|MIKROBIOLOGIA-MEDYCZNA-01-10-2017.pdf|LABORATORYJNA-PATAZYTOLOGIA-MEDYCZNA-01-10-2017.pdf|LABORATORYJNA-DIAGNOSTYKA-MEDYCZNA-01-10-2017.pdf|LABORATORYJNA-IMMUNOLOGIA-MEDYCZNA-01-10-2017.pdf|LABORATORYJNA-TRANSFUZJOLOGIA-MEDYCZNA-01-10-2017.pdf|LABORATORYJNA-GENETYKA-MEDYCZNA-01-10-2017.pdf|LABORATORYJNA-PATAZYTOLOGIA-MEDYCZNA-01-10-2017-1.pdf|EPIDEMIOLOGIA.pdf|LABORATORYJNA-DIAGNOSTYKA-MEDYCZNA.pdf|LABORATORYJNA-GENETYKA-MEDYCZNA.pdf|LABORATORYJNA-HEMATOLOGIA-MEDYCZNA.pdf|LABORATORYJNA-IMMUNOLOGIA-MEDYCZNA.pdf|LABORATORYJNA-MIKROBIOLOGIA-MEDYCZNA.pdf|LABORATORYJNA-PARAZYTOLOGIA-MEDYCZNA.pdf|LABORATORYJNA-TRANSFUZJOLOGIA-MEDYCZNA.pdf|ZDROWIE-PUBLICZNE.pdf|Lista-staży-diag-lab-październik-2017-dla-MZ.xlsx|Lista-staży-dla-diagnostów-laboratoryjnych-stan-na-dzień-18.06.2018.xlsx|EPIDEMIOLOGIA-1.pdf|LABORATORYJNA-DIAGNOSTYKA-MEDYCZNA-1.pdf|LABORATORYJNA-GENETYKA-MEDYCZNA-1.pdf|LABORATORYJNA-HEMATOLOGIA-MEDYCZNA-1.pdf|LABORATORYJNA-IMMUNOLOGIA-MEDYCZNA-1.pdf|LABORATORYJNA-PARAZYTOLOGIA-MEDYCZNA-1.pdf|LABORATORYJNA-TRANSFUZJOLOGIA-MEDYCZNA-1.pdf|MIKROBIOLOGIA-MEDYCZNA.pdf|ZDROWIE-PUBLICZNE-1.pdf|EPIDEMIOLOGIA.pdf|LABORATORYJNA-GENETYKA-MEDYCZNA.pdf|LABORATORYJNA-HEMATOLOGIA-MEDYCZNA.pdf|LABORATORYJNA-IMMUNOLOGIA-MEDYCZNA.pdf|LABORATORYJNA-PARAZYTOLOGIA-MEDYCZNA.pdf|LABORATORYJNA-TRANSFUZJOLOGIA-MEDYCZNA.pdf|LISTA-STAŻY-DLA-DIAGNOSTÓW-LABORATORYJNYCH-STAN-NA-DZIEŃ-18.06.2018.pdf|MIKROBIOLOGIA-MEDYCZNA.pdf|ZDROWIE-PUBLICZNE.pdf|EPIDEMIOLOGIA-1.pdf|LABORATORYJNA-DIAGNOSTYKA-MEDYCZNA.pdf|LABORATORYJNA-GENETYKA-MEDYCZNA-1.pdf|LABORATORYJNA-HEMATOLOGIA-MEDYCZNA-1.pdf|LABORATORYJNA-IMMUNOLOGIA-MEDYCZNA-1.pdf|LABORATORYJNA-PARAZYTOLOGIA-MEDYCZNA-1.pdf|LABORATORYJNA-TRANSFUZJOLOGIA-MEDYCZNA-1.pdf|MIKROBIOLOGIA-MEDYCZNA-1.pdf|ZDROWIE-PUBLICZNE-1.pdf|Lista-staży-dla-diagnostów-laboratoryjnych-stan-na-dzień-20.09.2018.pdf|LABORATORYJNA-DIAGNOSTYKA-MEDYCZNA-stan-na-dzień-15.10.2018.pdf|LABORATORYJNA-TRANSFUZJOLOGIA-MEDYCZNA-stan-na-dzień-15.10.2018.pdf|LABORATORYJNA-GENETYKA-MEDYCZNA-stan-na-dzień-15.10.2018.pdf|LABORATORYJNA-GENETYKA-MEDYCZNA-stan-na-dzień-15.10.2018-1.pdf|LABORATORYJNA-HEMATOLOGIA-MEDYCZNA-stan-na-dzień-15.10.2018.pdf|LABORATORYJNA-IMMUNOLOGIA-MEDYCZNA-stan-na-dzień-15.10.2018.pdf|LABORATORYJNA-PARAZYTOLOGIA-MEDYCZNA-stan-na-dzień-15.10.2018.pdf|MIKROBIOLOGIA-MEDYCZNA-stan-na-dzień-15.10.2018.pdf|ZDROWIE-PUBLICZNE-stan-na-dzień-15.10.2018.pdf|Lista-staży-dla-diagnostów-laboratoryjnych-stan-na-dzień-08.11.2018.pdf|LABORATORYJNA-DIAGNOSTYKA-MEDYCZNA-stan-na-dzień-09.05.2019-r..pdf|DIAGNOSTYKA-LABORATORYJNA-23.01.2020.pdf|EPIDEMIOLOGIA-23.01.2020.pdf|LABORATORYJNA-GENETYKA-MEDYCZNA-23.01.2020.pdf|LABORATORYJNA-HEMATOLOGIA-MEDYCZNA-23.01.2020.pdf|LABORATORYJNA-IMMUNOLOGIA-MEDYCZNA-23.01.2020.pdf|LABORATORYJNA-PARAZYTOLOGIA-MEDYCZNA-23.01.2020.pdf|LABORATORYJNA-TRANSFUZJOLOGIA-MEDYCZNA-23.01.2020.pdf|MIKROBIOLOGIA-MEDYCZNA-23.01.2020.pdf|ZDROWIE-PUBLICZNE-23.01.2020.pdf