Lista podmiotów wydających karty przebiegu doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych

  –

 

Dolnośląskie

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu:

pl. Powstańców Warszawy 1

Kujawsko-Pomorskie

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy:

ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz

Lubelskie

Lubelski Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia, Oddział Państwowego Ratownictwa Medycznego i Doskonalenia Kadr Medycznych

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

tel. 81-742-41-53

 

 

Lubuskie

Lubuski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej, Oddział Nadzoru i Kształcenia w Ochronie Zdrowia 8:

ul. Jagiellończyka 8 (pok. 1203), 66-400 Gorzów Wielkopolski

tel./fax: 95-7115-310 lub 442

Łódzkie

Wnioski o uzyskanie kart doskonalenia zawodowego należy składać osobiście w kancelarii urzędu lub przesłać na adres:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi:

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

Małopolskie

Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego:

ul. Basztowa  22, 31-156 Kraków

Mazowieckie

Wydział Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:

pl. Bankowy 3/5, Warszawa

Opolskie

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole