Nagroda Zespołowa Ministra Zdrowia

Minister Zdrowia przyznał nagrodę zespołową za osiągnięcia dydaktyczne, a w szczególności za redakcję naukową i współautorstwo innowacyjnego podręcznika akademickiego „Traumatologia narządu ruchu, biologia i biomechanika leczenia”. Nagrodę otrzymali:
prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński
prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski
prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki
dr n. med. Ewa Nawrocka-Laskus
dr n. med. Marcin Obrębski
dr n. med. Piotr Walczak