„Nasze Bielany” o nas

W numerze z grudnia 2019 roku miesięcznika Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ukazał, się artykuł pt.: „Lato, plener i krokodyl” o wyjeździe plenerowym naszego zespołu rysunkowo-malarskiego.

Lato, plener i krokodyl

Prezes Zarządu UTW
Irena Moskal