Nauka dla gospodarki – konferencja naukowa

W dniu 8 kwietnia 2014r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, (Rektorat UŚ, ul. Bankowa 12, Katowice (Aula im. K. Lepszego) odbędzie się ogólnopolska konferencja pt. „Współpraca przedstawicieli nauki z parkami naukowo-technologicznymi na przykładzie Wielkiej Brytanii i Finlandii. Propozycje implementacji rozwiązań dla Polski” realizowana w ramach projektu „Nauka dla Gospodarki –  efektywne zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac badawczych”.
Głównym celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących transferu technologii na przykładzie współpracy przedstawicieli nauki z parkami naukowo-technologicznymi w Wielkiej Brytanii i Finlandii oraz określenie możliwości i wyzwań, jakie stoją przed środowiskiem nauki i biznesu w procesie komercjalizacji wyników prac badawczych.
Konferencja skierowana jest zarówno do pracowników naukowych, przedstawicieli samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu oraz  przedsiębiorców z całej Polski.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja odbywa się poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie www.ndg.us.edu.pl