Komisja ds. Badań Naukowych

 • Skład Komisji

  Przewodniczący:

  • Prof. dr hab. n. med. J. Reguła

  Członkowie:

  • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
  • Prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer
  • Prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski
  • Dr hab. n. med. Wojciech Bik, prof. CMKP
  • Dr hab. n. med. Ewa Hennig, prof. CMKP
  • Dr hab. n. med. Marcin Kurzyna, prof. CMKP
  • Dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP
  • Dr hab. n. med. Marek Tałałaj, prof. CMKP
  • Dr hab. n. med. Damian Gaweł
  • Dr hab. n. med. Michał Kamiński
  • Dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko-Witkowska
 • Terminy posiedzeń

  25 kwietnia 2018r., godz. 10.15, Sala Granatowa, ul. Marymoncka 99/103