Nowe władze CMKP 2016–2020

1 września rozpoczął się czteroletni okres urzędowania nowych władz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Funkcję Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego pełni wybrany decyzją Kolegium Elektorów –  prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert.

Zastępcą Dyrektora ds. Dydaktycznych i Naukowych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego został dr hab. n. med. Wojciech Bik,
prof. nadzw. w CMKP.

Funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Klinicznych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego objął prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński.

http://www.cmkp.edu.pl/o-nas/wladze/