Dokumenty wewnętrzne

Dokumenty wewnętrzne znajdują się na stronach jednostek organizacyjnych:

  • Dział Spraw Osobowych i Płac (oświadczenia dla ZUS, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, umowy, urlopy) przejdź do strony
  • Dział Finansowy (skierowanie za granicę, delegacje zagraniczne, delegacje krajowe) przejdź do strony
  • Dział Zamówień Publicznych (regulamin udzielania zamówień publicznych w CMKP) przejdź do strony
  • Dział Organizacyjno Prawny przejdź do strony
  • Specjalista ds. Inwentaryzacji (druki przekazania i likwidacji sprzętu) przejdź do strony