Wykłady i seminaria

Wykłady

Wykłady trwają podczas całego roku akademickiego i odbywają się w poniedziałki i piątki w godz. 16:00 – 17:00, w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, ul. Marymoncka 99/103, w Sali A (aula). Wejście do budynku CMKP najwcześniej od godziny 15:00.

Szczegółowe programy wykładów są do nabycia przed wykładami w holu.

Tematyka wykładów obejmuje:

  • nauki biologiczno-medyczne, których celem jest szerzenie profilaktyki gerontologicznej i kształtowanie postaw promujących zachowania prozdrowotne
  • szeroki wachlarz nauk humanistycznych układanych w cykle dziedzinowe, w miarę możliwości każdy z nich prezentowany przez jednego wykładowcę

 

Program wykładów marzec-kwiecień 2020 r.

Program seminariów III 2020 r.

Program seminariów II 2020 r.

Cykl spotkań Warszawscy pisarze

Program seminariów na styczeń 2020 r.

Program wykładów na styczeń i luty 2020 r.

Program seminariów w grudniu 2019 r. (wersja poprawiona)

Program seminariów w listopadzie 2019 r.

Program wykładów na rok akademicki 2018/2019 r.