Programy kursów

Program kursu doskonalącego dla ratowników medycznych – aktualizacja 24.02.2020

Program kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych

 https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/Ratownicy_Program_kurs_doskonalacy_CMKP_2011.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/Dyspozytorzy_Program_kurs_doskonalacy_CMKP_2011.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/Program-kursu-doskonalącego-dla-dyspozytorów-medycznych-2017.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/Program-kursu-doskonalącego-dla-dyspozytorów-medycznych.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/Program-kursu-doskonalącego-dla-ratowników-medycznych.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/Program-kursu-doskonalącego-dla-ratowników-medycznych-1.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/Program-kursu-doskonalącego-dla-ratowników-medycznych-2.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/Program-kursu-doskonalącego-dla-dyspozytorów-medycznych-1.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2019/12/Program-Kursu-Doskonalącego-dla-Ratowników-Medycznych-2019.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/Program-kursu-doskonalącego-dla-dyspozytorów-medycznych-2017.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/Program-kursu-doskonalącego-dla-ratowników-medycznych-aktualizacja-24.02.2020.pdf – Program kursu doskonalącego dla ratowników medycznych|Program kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych|Program kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych – 2017|Program kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych|Program kursu doskonalącego dla ratowników medycznych|Program kursu doskonalącego dla ratowników medycznych|Program kursu doskonalącego dla ratowników medycznych|Program kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych|Program Kursu Doskonalącego dla Ratowników Medycznych 2019|Program kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych|Program kursu doskonalącego dla ratowników medycznych – aktualizacja 24.02.2020

Ratownicy_Program_kurs_doskonalacy_CMKP_2011.pdf|Dyspozytorzy_Program_kurs_doskonalacy_CMKP_2011.pdf|Program-kursu-doskonalącego-dla-dyspozytorów-medycznych-2017.pdf|Program-kursu-doskonalącego-dla-dyspozytorów-medycznych.pdf|Program-kursu-doskonalącego-dla-ratowników-medycznych.pdf|Program-kursu-doskonalącego-dla-ratowników-medycznych-1.pdf|Program-kursu-doskonalącego-dla-ratowników-medycznych-2.pdf|Program-kursu-doskonalącego-dla-dyspozytorów-medycznych-1.pdf|Program-Kursu-Doskonalącego-dla-Ratowników-Medycznych-2019.pdf|Program-kursu-doskonalącego-dla-dyspozytorów-medycznych-2017.pdf|Program-kursu-doskonalącego-dla-ratowników-medycznych-aktualizacja-24.02.2020.pdf

 

Programy archiwalne

Program kursu doskonalącego dla ratowników medycznych, wersja 2017