Informacje kontaktowe

Informacje nt rejestracji udziału w projekcie / aktualizacja danych osobowych (nazwisko, adres, etc.)

Paulina Niedzielska
telefon: 22-5693-802
e-mail: paulina.niedzielska@cmkp.edu.pl


Informacje na temat dofinansowania kosztów udziału w kursach:

Jolanta Kuzmowicz – kursy: medycyna rodzinna, patomorfologia
telefon: 22-5693-806
e-mail: jolanta.kuzmowicz@cmkp.edu.pl

mgr Marta Ambrozik – kursy: onkologia kliniczna, hematologia
telefon: 22-5693-752
e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl

mgr Wiesława Bryguła – kursy: medycyna ratunkowa, pediatria, medycyna paliatywna
telefon: 22-5693-862
e-mail: wieslawa.brygula@cmkp.edu.pl

mgr Anna Mieczkowska – kursy: rehabilitacja medyczna, geriatria, reumatologia, radioterapia onkologiczna
telefon: 22-5601-066
e-mail: anna.mieczkowska@cmkp.edu.pl

mgr Lidia Trzaskoma – kursy: ortopedia, chirurgia onkologiczna
telefon: 22-5693-840
e-mail: lidia.trzaskoma@cmkp.edu.pl

mgr Agnieszka Żurawska – kursy: „Zdrowie publiczne” i „Prawo medyczne” realizowane przez inne jednostki niż CMKP , moduł podstawowy z chorób wewnętrznych, granty szkoleniowe
telefon: 22-5693-873
e-mail: agnieszka.zurawska@cmkp.edu.pl

mgr Sylwia Piętka – kursy: „Zdrowie publiczne” i „Prawo medyczne” realizowane przez Szkołę Zdrowia Publicznego CMKP
telefon: 22-5601-150
e-mail: sylwia.pietka@cmkp.edu.pl


Informacje na temat wniosków o przyznanie grantów szkoleniowych

mgr Kamila Możańska
telefon: 22-5693-708
e-mail: kamila.mozanska@cmkp.edu.pl


Informacje na temat realizacji projektu

mgr Eliza Tatarczak – Kierownik projektu
telefon: 22-5693-788
e-mail: eliza.tatarczak@cmkp.edu.pl

mgr Julia Bartyzel-Zakrzewska – Z-ca kierownika projektu
telefon: 22-5693-843
e-mail: julia.bartyzel-zakrzewska@cmkp.edu.pl

mgr Marcin Janocha – Z-ca kierownika projektu
telefon: 22-5693-863
e-mail: marcin.janocha@cmkp.edu.pl