Przepisy prawne

Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2019.993)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2019 roku ws. doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U.2019.2464)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych

 

 https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/rozporzadzenie_191_rm.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/rozporzadzenie_191.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/Ustawa-z-9-października-2015-r-RM.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/Ustawa-z-9-października-2015-r.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/obwieszczenie-marszalka-sejmu-20161031-dzu2006nr191poz1410.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/rozporządzenie-MZ-w-sprawie-doskonalenia-zawodowego-dyspozytorów-medycznych-2017.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/Rozporządzenie-Ministra-Zdrowia-z-dnia-2-października-2017-r.-w-sprawie-doskonalenia-zawodowego-ratowników-medycznych.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/01/Ustawa-z-dnia-8-września-2006-roku-o-Państwowym-Ratownictwie-Medycznym-Dz.U.2019.993.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/01/Rozporządzenie-Ministra-Zdrowia-z-dnia-13-grudnia-2019-roku-ws.-doskonalenia-zawodowego-ratowników-medycznych-Dz.U.2019.2464.pdf – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r.|Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 r.|Ustawa z 9 października 2015 r RM|Ustawa z 9 października 2015 r|Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 31 października 2016|Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11 sierpnia 2017r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych|Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych|Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2019.993)|Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2019 roku ws. doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U.2019.2464)

rozporzadzenie_191_rm.pdf|rozporzadzenie_191.pdf|Ustawa-z-9-października-2015-r-RM.pdf|Ustawa-z-9-października-2015-r.pdf|obwieszczenie-marszalka-sejmu-20161031-dzu2006nr191poz1410.pdf|rozporządzenie-MZ-w-sprawie-doskonalenia-zawodowego-dyspozytorów-medycznych-2017.pdf|Rozporządzenie-Ministra-Zdrowia-z-dnia-2-października-2017-r.-w-sprawie-doskonalenia-zawodowego-ratowników-medycznych.pdf|Ustawa-z-dnia-8-września-2006-roku-o-Państwowym-Ratownictwie-Medycznym-Dz.U.2019.993.pdf|Rozporządzenie-Ministra-Zdrowia-z-dnia-13-grudnia-2019-roku-ws.-doskonalenia-zawodowego-ratowników-medycznych-Dz.U.2019.2464.pdf