Referent ds. zakwaterowania w Domu Nauki

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

 poszukuje pracownika na stanowisko

referent ds. zakwaterowania
w Domu Nauki
 

Wymiar etatu: 1 etat

Wymagania:

– wykształcenie średnie,

–  dobry stan zdrowia, w szczególności wyraźna mowa i dobry słuch,

– dyspozycyjność- praca w systemie zmianowym zgodnie z harmonogramem,

– sumienność i odpowiedzialność,

– umiejętność pracy w zespole,

– dobra prezencja,

– podstawowa znajomość języka angielskiego.

 

Zakres obowiązków:

-sprzedaż miejsc noclegowych i innych usług świadczonych przez Dom Nauki,

-meldowanie i rozliczanie pobytu zakwaterowanych osób,

-wystawianie faktur, paragonów,

-obsługa programu hotelowego, terminala kart płatniczych, kasy fiskalnej.

 

Oferujemy:

  • zatrudnienie na  umowę o pracę,
  • stabilne wynagrodzenie,
  • świadczenia socjalne.

 

 Dokumenty wymagane dla powyższego stanowiska pracy:

    • CV,
    • list motywacyjny,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018r., poz.1000) wg wzoru: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa w celu niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany Kodeksem pracy jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.”
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji wg wzoru:Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa również w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od daty wyrażenia zgody. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany Kodeksem pracy jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.”
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzula informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez CMKP wg wzoru: „Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.”

 

 

Dokumenty prosimy składać do dnia 4 października 2019 roku (decyduje data wpływu do CMKP) w Dziale Spraw Osobowych i Płac CMKP, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, pocztą na wskazany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: praca@cmkp.edu.pl.

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.