Referent w Zespole Obsługi Administracyjnej Studium Kliniczno-Dydaktycznego

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

w Warszawie

zatrudni osobę na stanowisku (1 etat)

referenta w Zespole Obsługi Administracyjnej
Studium Kliniczno-Dydaktycznego CMKP

 

Od kandydatów oczekujemy:

 1. biegłej znajomości i obsługi pakietu MS Office,
 2. umiejętności przygotowania i prowadzenia korespondencji elektronicznej i tradycyjnej,
 3. umiejętności obsługi urządzeń biurowych,
 4. rozwiniętych umiejętności interpersonalnych oraz umiejętności pracy w zespole,
 5. kreatywności, twórczego rozwiązywania zadań,
 6. umiejętności pracy pod presją czasu,
 7. dokładności, rzetelności i terminowości w prowadzeniu spraw,
 8. samodzielności w pracy,
 9. wysokiej kultury osobistej, cierpliwości.

Oferujemy:

 1. zatrudnienie na umowę o pracę,
 2. wynagrodzenie zgodne z obowiązującymi zasadami wynagrodzeń pracowników uczelni wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.

Dokumenty wymagane dla stanowiska pracy:

  • CV,
  • list motywacyjny,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r., poz.1000)” wg wzoru:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa w celu niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany Kodeksem pracy jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.”
  • Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa również w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od daty wyrażenia zgody. Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.”
  • Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez CMKP wg wzoru: „Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.”

Dokumenty proszę składać do dnia 21 lutego 2019 roku w Dziale Spraw Osobowych
i Płac CMKP, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, pocztą na wskazany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: praca@cmkp.edu.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.