REKRUTACJA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ MEDYCYNY TRANSLACYJNEJ

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Medycyny Translacyjnej – Rok akademicki 2020/2021

Termin składania dokumentów (wyłącznie do projektów z przedłużoną rekrutacją) upływa w dniu 30 lipca 2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się  z proponowanymi projektami badawczymi: https://www.cmkp.edu.pl/struktura/studium-studiow-doktoranckich/wspolna-szkola-doktorska/rekrutacja/