Rusza rekrutacja na kursy specjalizacyjne w 2020 roku

Szanowni Państwo,

KURSY ZAPLANOWANE  NA STYCZEŃ 2020 BĘDĄ PUBLIKOWANE
15 LISTOPADA 2019 OD GODZINY 9.15
POZOSTAŁE KURSY ZACZNĄ POJAWIAĆ SIĘ W PRZYSZŁYM TYGODNIU

Rekrutacja na kursy specjalizacyjne w 2020 roku odbywa się w następujący sposób:

  1. Lekarze posiadający Elektroniczne Karty Specjalizacyjne (EKS) na kursy specjalizacyjne zgłaszają się poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).
  2. Lekarze posiadający papierową Kartę Specjalizacyjną na kursy specjalizacyjne zgłaszają się poprzez stronę internetową CMKP.
  3. Rekrutacja na kursy doskonalące odbywa się poprzez stronę CMKP lub zgodnie z informacją podaną w polu „Zgłoszenia na kurs” w szczegółach kursu.

UWAGA !!!

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w programach specjalizacji lekarskich, lekarze realizujący moduł podstawowy z chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii ogólnej, otorynolaryngologii lub patomorfologii będą przyjmowani na kursy z modułów specjalistycznych pod warunkiem zrealizowania i zaliczenia danego modułu podstawowego.

Ważny komunikat Dyrektora CMKP w sprawie dorobku naukowego i zawodowego w nowych dziedzinach medycyny)

Załącznik do komunikatu Dyrektora CMKP (Styczeń 2017)