Українсько-польські медичні діалоги

«Ми стоїмо перед величезним викликом. До нас приходять жінки та діти, яким за ніч доводиться опинитися в новій реальності. Як Медичний центр післядипломної освіти, ми вирішили допомогти біженцям у спілкуванні у сфері базової медичної допомоги». – Наголосив директор CMKP професор Ryszard Gellert.

Разом із професійними викладачами польської мови для іноземців ми створили українсько-польські медичні розмовники, які полегшать спілкування відвідувачів з України у таких ситуаціях, як відвідування лікаря чи аптеки.

„Stajemy przed ogromnym wyzwaniem. Przyjeżdżają do nas kobiety i dzieci, które z dnia na dzień muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Jako Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego postanowiliśmy pomóc uchodźcom komunikować się w obszarze podstawowej pomocy medycznej.” – podkreślił Dyrektor CMKP prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert.

Wspólnie z profesjonalnymi lektorami języka polskiego dla obcokrajowców stworzyliśmy rozmówki medyczne ukraińsko-polskie, które ułatwią przyjezdnym z Ukrainy komunikację w takich sytuacjach jak wizyta u lekarza czy w aptece.