Struktura CMKP

Jednostki organizacyjne działalności podstawowej

Studium Kliniczno-Dydaktyczne
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
tel. 22 5693-800, fax. 22 5693 809
przejdź do strony

Szkoła Zdrowia Publicznego
ul. Kleczewska 61/63, 01-826 Warszawa
tel. 22 5601-130/-132/-150 fax. 022 5601-159
przejdź do strony

Studium Studiów Doktoranckich
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
tel. 22 5693-824/-825, fax. 22 5693-869
e-mail: studdok@cmkp.edu.pl
przejdź do strony

Biblioteka
ul. Schroegera 82, 01-828 Warszawa
tel. 22 5601-180, fax. 22 5601-189
przejdź do strony

Jednostki organizacyjne działalności funkcjonalnej

Zespół ds. Analiz
ul. Schroegera 82, 01-8128 Warszawa
tel. 22 5601 044
przejdź do strony

Zespół ds. E-learningu i Nowoczesnych Metod Kształcenia
ul. Schroegera 82, 01-828 Warszawa
tel. 22 5601-041/-042/-043
przejdź do strony

Zespół ds. Programów Specjalizacji
ul. Schroegera 82, 01-828 Warszawa
tel. 22 5601-101
przejdź do strony
przejdź do strony

Zespól ds. Akredytacji
ul. Schroegera 82,
01-828 Warszawa
tel. 22 5601-102/-104/-105/-106/-107/-112

Dział Uznawania Kwalifikacji w Kształceniu Podyplomowym
ul. Kleczewska 61/63, 01-826 Warszawa
tel. 22 5601-050 do -058, 22 5601-077
przejdź do strony

Dział Kontroli Realizacji Szkolenia Specjalizacyjnego
ul. Schroegera 82, 01-828 Warszawa
tel. 22 5601-070 do -072, 22 5601-064
przejdź do strony

Dział Obsługi Działalności Naukowej i Współpracy z Zagranicą
ul. Schroegera 82, 01-828 Warszawa
tel. 22 5601-061 / -063, fax. 22 5693-884
przejdź do strony

Dział Organizacyjno – Prawny
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
tel. 22 5693-871 / -875
przejdź do strony

Dział Finansowy
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
tel. 22 5693-721 do -727, fax. 22 5693-712
przejdź do strony

Dział Księgowości
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
tel. 22 5693-731 do -733, fax. 22 5693-712
przejdź do strony

Dział Zamówień Publicznych
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
tel. 22 5693-777, fax. 22 5693-712
przejdź do strony

Dział Spraw Osobowych i Płac
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
tel. 22 5693-741 do -744, fax. 22 5693-712
przejdź do strony

Dział Techniczno-Gospodarczy
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
tel. 22 5693-762, fax. 22 5693-712
przejdź do strony

Dział Zaopatrzenia
ul. Kleczewska 61/63, 01-826 Warszawa
tel. 22 5601-191 do -194, fax. 22 5601-190
przejdź do strony

Dział Informatyki
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
tel. 22-5693-760/-766/-771/-783, fax. 22 5693-712
przejdź do strony

Dom Nauki
ul. Schroegera, 01-828 Warszawa
tel. 22 5601-000 do -003, fax. 22 5601-002
e-mail: rezerwacja@cmkp.edu.pl
przejdź do strony

Samodzielne stanowiska pracy

Sekretarz Dyrektora
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
tel. 22 5693-780
przejdź do strony

Audytor Wewnętrzny
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
tel. 22 5693-773, fax. 22 5693-713
przejdź do strony

Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
tel. 22 5693-774, fax. 22 5693-712
przejdź do strony

Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
przejdź do strony

Inspektor Ochrony Danych
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
Wojskowych i Obrony Cywilnej
ul. Schroegera 82, 01-828 Warszawa
tel. 22 5601-004, fax. 22 5601-004
przejdź do strony

Specjalista ds. inwentaryzacji
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
tel. 22 5693-883, fax. 22 5693-712
przejdź do strony