Zajęcia i zespoły

Praca w zespołach twórczych ma na celu m.in. wyzwalanie inicjatyw artystycznych.

Dotyczy to przede wszystkim Zespołów: Literackiego, Pamiętnikarskiego, Malarskiego, Rysunku, Chóru „Bel Canto” . Uczestnictwo w zajęciach zespołów winno być udokumentowane listą obecności z podaniem numeru legitymacji.

1. Zespół Literacki – skupia miłośników literatury, poezji, sztuki, teatru i filmu.

Na spotkaniach Zespołu omawiane są biografie sławnych pisarzy i poetów, przygotowywane wg kalendarza rocznic, ilustrowane fragmentami utworów, listów, poezją i muzyką. Omawiane są nowości książkowe, ciekawe spektakle teatralne , koncerty i wystawy. Zespół przygotowuje także programy związane ze świętami narodowymi i kościelnymi, prezentuje je na spotkaniach w auli UTW i klubach emerytów na terenie Warszawy. Wydawane są również antologie utworów literackich członków Zespołu.

Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i serdecznie zapraszamy na spotkania w każdą drugą i czwartą środę miesiąca o godz 12:00 do 14:00 w Bibliotece Publicznej na ulicy Duracza 19.

2. Zespół Pamiętnikarski – członkowie Zespołu piszą wspomnienia o swoich interesujących przeżyciach , które zamieszczają w wydawanych przez nas książkach.

Spotkania odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca w Bibliotece Publicznej na ulicy Duracza 19.

3. Zespół Malarski i Rysunkowy. Zajęcia prowadzone są przez Pana Rajmunda Gałeckiego.Zajęcia grupy malarskiej odbywają się w środy w godz. 9:00– 12:00 w Klubie „Pod Gruszą” na ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki 16.

4. Chór „ Belcanto” – zespół opracowuje szeroki wachlarz pieśni chóralnych.

Występuje na uroczystościach Uniwersytetu, a także w domach kombatanta, w domach opieki społecznej, w klubach seniora i domach dziennego pobytu.

Próby chóru odbywają się w każdy wtorek i czwartek w godz.9:30-11:00 w Klubie „Pod Gruszą” na ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki 16. Kierownikiem chóru i jego dyrygentem jest mgr Monika JANASZ.

Zajęcia w Zespołach od 1 do 4 rozpoczynają się od października i trwają do maja.

6. Zespół Imprez Kulturalnych organizuje zakup i rozprowadzanie wśród słuchaczy Uniwersytetu biletów teatralnych , operowych , operetkowych i do kina „Wisła”.

Bilety można odbierać przed wykładami w poniedziałki w godz.15:00- 15:45 w holu, po uprzednim ich zamówieniu , zgodnie z programami teatrów. Programy będą do wglądu na miejscu. Zespół jest współorganizatorem spotkania wigilijnego. Do Zespołu należy między innymi sprzedaż zaproszeń /kart wstępu/ na tę uroczystość .

7. Biblioteka jest czynna w poniedziałki i piątki w godz.15:00- 13:45 w pokoju nr 014 wejście od ulicy Cegłowskiej 68/70.

8 . Kursy

Kursy informatyczne będą prowadzone według harmonogramów ustalonych i opracowanych po przeprowadzeniu naboru.

Wszystkie kursy trwają od listopada do maja i są częściowo odpłatne.

9 . Nauka języków obcych

Nauka języków obcych ma na celu przede wszystkim przypomnienie języka znanego z młodości, okresu pracy zawodowej. Lektoraty odbywają się na trzech poziomach, w zależności od stopnia zaawansowania słuchaczy. Nauka języków obcych jest częściowo odpłatna.

Szczegółowe informacje u starostów.

Kursy języków obcych odbywają się w pokoju 014, wejście od ulicy Cegłowskiej 68/70.