Specjalista-Administrator Sieci

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie zatrudni
pracownika na stanowisko

Specjalista –Administrator Sieci

Wymiar etatu: 1 etat

 

Główne zadania:

– Administrowanie, zabezpieczanie i monitoring LAN/WAN,
– Nadzór nad infrastrukturą serwerową opartą na rozwiązaniach Microsoft/Linux,
– Monitorowanie i analiza wydajności systemów,
– Rozwiązywanie incydentów i problemów.

 

Wymagania:

-Praktyczna wiedza z zakresu zarządzania urządzeniami sieciowymi CISCO/HP/Huawei/Fortigate,
-Praktyczna wiedza z zakresu administracji systemami Windows Server/Linux,

-Biegła znajomość rozwiązań Active Directory, IIS, WSS, FortiAnalyzer,
-Biegła znajomość rozwiązań VMWare, Veeam backup.

 

Oczekiwane:
– Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne,
– Min. 2-letnie doświadczenie na stanowisku administratora sieci,
– Wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
– Kreatywność, rzetelność, odpowiedzialność,
– Chęć ciągłego doskonalenia.

Mile widziane:
Certyfikaty CCNA, MCSA/MCSE, Fortinet Network Security Expert

 

Dokumenty wymagane dla powyższego stanowiska pracy:

  • CV,
  • list motywacyjny,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji wg wzoru: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa w celu niezbędnym do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany Kodeksem pracy jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Przyjęłam/Przyjąłem do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji wg wzoru:Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa również w celu przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku  od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Przyjęłam/Przyjąłem do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzula informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez CMKP wg wzoru: Zapoznałam/Zapoznałem się z „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych” obowiązującą w CMKP.

Dokumenty prosimy składać do dnia 14 lutego 2020 roku (decyduje data wpływu do CMKP) w Dziale Spraw Osobowych i Płac CMKP, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, pocztą na wskazany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: praca@cmkp.edu.pl.

 Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.