Specjalista – Administrator sieci

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

w Warszawie

zatrudni osobę na stanowisko:

Specjalista – Administrator sieci
(1 etat, umowa o pracę)

 

Główne zadania:
– Administrowanie, zabezpieczanie i monitoring LAN/WAN,
– Nadzór nad infrastrukturą serwerową opartą na rozwiązaniach Microsoft/Linux,
– Monitorowanie i analiza wydajności systemów,
– Rozwiązywanie incydentów i problemów.

Wymagania:
– Praktyczna wiedza z zakresu zarządzania urządzeniami sieciowymi CISCO/HP/Huawei/Fortigate,
– Praktyczna wiedza z zakresu administracji systemami Windows Server/Linux,
– Biegła znajomość rozwiązań Active Directory, IIS, WSS, FortiAnalyzer,
– Znajomość narzędzi i zagadnień sieciowych: TCP/IP, LAN/WAN,
– Biegła znajomość rozwiązań VMWare, Veeam backup.

Oczekiwane:
– Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne,
– Min. 4-letnie doświadczenie na stanowisku administratora sieci,
– Wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
– Kreatywność, rzetelność, odpowiedzialność,
– Chęć ciągłego doskonalenia.

Mile widziane:
Certyfikaty CCNA, MCSA/MCSE, Fortinet Network Security Expert

Dokumenty wymagane dla stanowiska pracy:
– CV,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgadnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018r., poz.1000)” wg wzoru: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa w celu niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany Kodeksem pracy jest dobrowolne przy czym  podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.”

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji wg wzoru: „Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa również w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od daty wyrażenia zgody. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany Kodeksem pracy jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.”

– oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzula informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez CMKP wg wzoru: „Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.”

Dokumenty prosimy składać do dnia 25 września 2019 roku w Dziale Spraw Osobowych
i Płac CMKP, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, pocztą na wskazany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: praca@cmkp.edu.pl (decyduje data wpływu do CMKP).

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.