Specjalista ds. grafiki komputerowej w Zespole ds. E-learningu i Nowoczesnych Metod Kształcenia

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

w Warszawie

zatrudni na 1 etat:

specjalistę ds. grafiki komputerowej
(umowa o pracę na zastępstwo)
w Zespole ds. E-learningu i Nowoczesnych Metod Kształcenia

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego;
 • minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego w obszarze grafiki komputerowej;
 • biegłego posługiwania się komputerem oraz oprogramowaniem: Microsoft PowerPoint, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator (Corel Drew), Adobe After Effects;
 • umiejętności przygotowania prac graficznych do druku;
 • znajomości współczesnych trendów tworzenia grafiki komputerowej;
 • znajomości zasad projektowania znaków graficznych (logo), identyfikacji wizualnych, przyjaznych użytkownikowi layoutów, itd.;
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole;
 • skrupulatności, terminowości, odpowiedzialności, kreatywności i samodzielności w wykonywaniu obowiązków;
 • zdolności plastycznych i wyczucia estetyki oraz znajomości zasad typografii;
 • wysokiej kultury osobistej;
 • pozytywnego myślenia;
 • dodatkowym atutem będzie znajomość Adobe Animate.

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 • projektowanie graficzne (grafika bitmapowa, wektorowa, animacje) na potrzeby platformy, produkcji kursów e-learningowych, hybrydowych CMKP oraz webinariów;
 • tworzenie materiałów promocyjnych wspierających kształcenie
  e-learningowe w CMKP oraz promujących studio nagrań CMKP;
 • wsparcie dla kursów stacjonarnych w zakresie opracowywania treści multimedialnych tj. prezentacji multimedialnych, schematów, wykresów i innych elementów graficznego prezentowania informacji;
 • projektowanie materiałów reklamowych (plakaty, billboardy, roll-upy i gadżety reklamowe, a także banery na strony www, prezentacje na ekrany itp.) oraz identyfikacji wizualnej dla CMKP;
 • przygotowywanie projektu folderów, ulotek reklamowych itp. oraz prezentacji w Power Poincie dla jednostek organizacyjnych CMKP;
 • projektowanie infografik, logo itp. dla jednostek organizacyjnych CMKP;
 • projektowanie grafik na potrzeby strony internetowej i portali społecznościowych CMKP;
 • projektowanie grafik na potrzeby elektronicznego czasopisma CMKP „Wiedza Medyczna”.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę na zastępstwo;
 • udział w szkoleniach i projektach wewnętrznych;
 • możliwość dofinansowania do różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • stabilne wynagrodzenie.

Dokumenty wymagane dla stanowiska pracy:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • przedstawienia portfolio wykonanych projektów,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r., poz.1000)” wg wzoru: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa w celu niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany Kodeksem pracy jest dobrowolne przy czym  podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie  uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.”
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji:Nie wyrażam/wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa również w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od daty wyrażenia zgody. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany Kodeksem pracy jest dobrowolne przy czym  podanie ich  i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.”
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez CMKP wg wzoru: „Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.”

Dokumenty prosimy składać do dnia 30 września 2019 roku w Dziale Spraw Osobowych i Płac CMKP, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, pocztą na wskazany powyżej adres lub kierować na adres poczty elektronicznej: praca@cmkp.edu.pl (decyduje data wpływu do CMKP).

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatkami/kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.