Specjalista ds. metodyki e-nauczania (e-learningu)

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

zatrudni na 1 etat  osobę na stanowisku

specjalista ds. metodyki e-nauczania (e-learningu)
w Zespole ds. E-learningu i Nowoczesnych Metod Kształcenia

 

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 • opracowywanie metodyczne i dydaktyczne dostarczanych materiałów merytorycznych do kursów e-learningowych i hybrydowych;
 • opracowywanie struktury, koncepcji, scenariuszy do kursów e-learningowych i hybrydowych, w tym do wideowykładów;
 • wsparcie dla użytkowników (słuchaczy, nauczycieli, kierowników kursów) platformy e-learningowej w zakresie jej obsługi, szczególnie w obszarze opracowania składowych kursu i aktywności, zamieszczania materiałów;
 • wsparcie metodyczne nauczycieli korzystających z platformy e-learningowej;
 • tworzenie raportów metodycznych z platformy e-learningowej na użytek innych jednostek CMKP;
 • testowanie tworzonych szkoleń na różnych przeglądarkach i urządzeniach mobilnych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze metodyki e-nauczania;
 • doświadczenie w projektowaniu szkoleń e-learningowych;
 • doświadczenie w tworzeniu scenariuszy szkoleń e-learningowych;
 • doświadczenie w obsłudze platformy e-learningowej;
 • biegłe posługiwania się komputerem, szczególnie znajomość oprogramowania Word, Excel, PowerPoint;
 • dobra komunikacja i współpraca z Zespołem oraz innymi jednostkami CMKP;
 • skrupulatność, terminowość, odpowiedzialność, samodzielność w działaniu;
 • wysoka kultura osobista;
 • bardzo mile widziana będzie znajomość programu Articulate Storyline lub Articulate  360 oraz platformy Moodle;
 • osoba na tym stanowisku powinna być kreatywna, posiadać zmysł estetyczny oraz pozytywne nastawienie.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • udział w szkoleniach i projektach wewnętrznych;
 • możliwość dofinansowania do różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • stabilne wynagrodzenie.

 

Dokumenty wymagane dla stanowiska pracy:

  • CV,
  • list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018r., poz.1000) wg wzoru: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa w celu niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany Kodeksem pracy jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.”
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji wg wzoru:Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa również w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od daty wyrażenia zgody. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany Kodeksem pracy jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.”
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez CMKP wg wzoru: „Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.”

 

 

Dokumenty prosimy składać do dnia 02 września 2019 roku (decyduje data wpływu do CMKP) w Dziale Spraw Osobowych i Płac CMKP, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, pocztą na wskazany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: praca@cmkp.edu.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy