Specjalista ds. Public Relations

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

w Warszawie

zatrudni na 0,5 etatu lub własna działalność gospodarcza – umowa o współpracy,

osobę na stanowisku

Specjalisty ds. Public Relations

 

(oczekujemy na określenie pożądanej formy współpracy w treści listu motywacyjnego)

 

Opis stanowiska:

 • tworzenie i koordynowanie procesów związanych z działaniami promocyjnymi i PR CMKP
  w procesie budowania wizerunku, koordynacja działań prowadzonych na potrzeby serwisów społecznościowych, samodzielne opracowywanie i wdrażanie strategii social mediowych kompleksowa obsługa, tworzenie i moderacja contentu (m.in. Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter);
 • stała współpraca z jednostkami organizacyjnymi CMKP  w celu pozyskania i tworzenia  informacji mających ukazać się na stronie CMKP, w portalach medycznych i w mediach społecznościowych. Przygotowanie, redagowanie i dystrybuowanie informacji prasowych i komunikatów;
 • udział w reprezentowaniu uczelni na zewnątrz tj. targi edukacyjne i branżowe;
 • dbanie o atrakcyjność i poprawność strony www. CMKP oraz treści zamieszczonych na stronie;
 • nadzór nad kontaktami z mediami oraz publikowanie informacji o działalności CMKP;
 • zapewnienie obsługi medialnej CMKP i jej kierownictwa poprzez zbieranie i przetwarzanie informacji od jednostek organizacyjnych CMKP w celu przygotowania odpowiedzi na pytania dziennikarzy; planowanie i organizacja  konferencji prasowych oraz innych wydarzeń medialnych;
 • zapewnienie obsługi prasowej spotkaniom służbowym, konferencjom itp.
 • redagowanie i dystrybucja materiałów prasowych, przesyłek kreatywnych przygotowanie i koordynowanie konferencji prasowych;
 • przygotowywanie informacji na temat działań promocyjnych oraz czynny udział w tworzeniu i realizacji strategii promocyjnej

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane studia na kierunku: dziennikarstwo, komunikacja społeczna, public relations, marketing;
 • min. 4-letnie doświadczenie w pracy w obszarze  komunikacji społecznej/obsługi mediów lub
  w agencji prasowej/dziale PR;
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne; komunikatywność, wysoka kultura osobista
  i sprawne operowanie językiem polskim, umiejętności z zakresu wystąpień publicznych;
 • umiejętność pracy w zespole oraz nadzorowania powierzonych projektów realizowanych przy współpracy z zewnętrznymi wykonawcami;
 • łatwość tworzenia i redagowania tekstów; umiejętność szybkiego i poprawnego pisania informacji prasowych oraz dobra znajomość pakietu MS Office;
 • doświadczenie w pisaniu newsów do wszelkich kanałów komunikacyjnych i kontrola stylistyczna wszystkich materiałów informacyjnych;
 • znajomość narzędzi marketingowych i umiejętność poruszania się w środowisku social media; wiedza z zakresu prowadzenia profili w mediach społecznościowych (FB, Instagram, You Tube); doświadczenie w tworzeniu kampanii reklamowych, znajomość narzędzi analitycznych i monitorujących media społecznościowe;
 • doświadczenie w przygotowaniu oraz prowadzeniu wydarzeń o charakterze PR, twórcza praca polegająca na polepszaniu komunikacji wewnętrznej;
 • znajomość prawa prasowego;
 • samodzielność oraz dobra organizacja pracy, w tym umiejętność prowadzenia wielu projektów jednocześnie;
 • umiejętność pracy koncepcyjnej, rzetelność, dokładność, dyspozycyjność oraz umiejętność budowania i podtrzymywania pozytywnych relacji;
 • umiejętność zarządzania czasem, elastyczność, umiejętność pracy pod presją czasu;
 • biegła  znajomość jęz. angielskiego na poziomie min. B2;
 • mile widziane referencje ze współpracy z dotychczasowymi podmiotami.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę – 0,5 etatu lub własna działalność gospodarcza – umowa o współpracy,
 • stabilne wynagrodzenie.

 

Dokumenty wymagane dla stanowiska pracy:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) wg wzoru: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa w celu niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany Kodeksem pracy jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.”
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji wg wzoru: Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa również w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od daty wyrażenia zgody. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany Kodeksem pracy jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.”
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzula informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez CMKP wg wzoru: „Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.”

 

Dokumenty prosimy składać do dnia 05 sierpnia 2019 roku w Dziale Spraw Osobowych i Płac CMKP, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, pocztą na wskazany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: praca@cmkp.edu.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.