Specjalista-Programista.NET

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zatrudni pracownika na stanowisko

Specjalista-Programista.NET

wymiar etatu: 1 etat, umowa o pracę

 

Wymagania:

 • 2-letnie doświadczenie w programowaniu aplikacji webowych w technologii .NET,
 • Biegła znajomość Framework .NET Core (co najmniej 2.0), wzorca projektowego MVC i środowiska MS VisualStudio,
 • Znajomość MS SQL Server, IIS, HTML/CSS/JavaScript, Git,
 • Umiejętność pracy z klientem, analizowania potrzeb oraz wdrażania przygotowanych rozwiązań.

Oczekiwane:

 • Min. wykształcenie średnie informatyczne lub pokrewne,
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
 • Kreatywność, rzetelność, odpowiedzialność,
 • Chęć ciągłego doskonalenia.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,

–    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji  wg wzoru:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa w celu niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany Kodeksem pracy jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.”

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji wg wzoru:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa również w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od daty wyrażenia zgody.

Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany Kodeksem pracy jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.”

 • oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez CMKP wg wzoru:

„Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.”

 

Dokumenty prosimy składać do dnia 14 sierpnia 2020 roku (decyduje data wpływu do CMKP) w Dziale Spraw Osobowych i Płac CMKP, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, pocztą na wskazany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: praca@cmkp.edu.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.