Specjalista w Dziale Organizacyjno-Prawnym

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

 poszukuje pracownika na stanowisko

specjalisty w Dziale Organizacyjno-Prawnym

z siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/103 

Wymiar etatu: 1 etat

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego, preferowane prawnicze lub z obszarów administracji publicznej;
 • co najmniej trzyletniego, udokumentowanego, stażu pracy na stanowiskach bezpośrednio związanych z obsługą/pomocą prawną – najchętniej w podmiotach sektora finansów publicznych lub szkolnictwa wyższego;
 • znajomość przepisów prawa w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki;
 • umiejętności analitycznego myślenia i pragmatycznego rozwiązywania przedstawionych zagadnień prawnych;
 • bardzo dobrej umiejętności formułowania tekstu prawnego i prawniczego, w tym samodzielnego przygotowywania projektów pism, opinii, regulacji wewnętrznych, umów;
 • dobrej znajomości obsługi komputera i bardzo dobrej znajomości programu MS WORD;
 • bardzo dużej samodzielności w pracy;
 • rozwiniętych zdolności interpersonalnych i umiejętności pracy w zespole;
 • wysokiej kultury osobistej.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na  umowę o pracę,
 • stabilne wynagrodzenie,
 • świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane dla powyższego stanowiska pracy:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018r., poz.1000) wg wzoru: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa w celu niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany Kodeksem pracy jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.”
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji wg wzoru:Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa również w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od daty wyrażenia zgody. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany Kodeksem pracy jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.”
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzula informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez CMKP wg wzoru: „Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.”

Dokumenty prosimy składać do dnia 29 listopada 2019 roku (decyduje data wpływu do CMKP) w Dziale Spraw Osobowych i Płac CMKP, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, pocztą na wskazany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: praca@cmkp.edu.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.