Specjalista w Dziale Kontroli Realizacji Szkolenia Specjalizacyjnego

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

w Warszawie

zatrudni osobę na stanowisku (1 etat)

SPECJALISTA

w Dziale Kontroli Realizacji Szkolenia Specjalizacyjnego

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze audytu i kontroli,
 • znajomość ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,
 • umiejętność pracy koncepcyjnej i zdolność analitycznego myślenia,
 • swobodne posługiwanie się techniką komputerową,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość programów do analizy statystycznej.

Zakres zadań związanych ze stanowiskiem pracy:

 • pozyskiwanie i przetwarzanie danych służących monitorowaniu działalności wspieranym przez CMKP Instytucjom Certyfikującym (IC),
 • raportowanie wyników prowadzonego nadzoru w celu zapewnienia jakości walidacji i certyfikowaniu kwalifikacji w obszarze ZDROWIE,
 • wiedza o zasadach walidacji i certyfikowaniu kwalifikacji rynkowych,
 • stosowanie zasad wewnętrznego i zewnętrznego zapewniania jakości,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie oraz raportowanie wyników kontroli realizacji szkolenia specjalizacyjnego w obszarze ochrony zdrowia, w akredytowanych jednostkach szkolących, na terenie kraju,
 • znajomość aktów prawnych i dokumentów związanych z kształceniem specjalizacyjnym w ochronie zdrowia,
 • znajomość aktów prawnych dotyczących zintegrowanego systemu kwalifikacji.

Dodatkowe wymagania dotyczące stanowiska pracy:

 • dyspozycyjność, gotowość do częstych podróży służbowych,
 • zaangażowanie, odpowiedzialność,
 • kreatywność, komunikatywność, elastyczność,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność i terminowość w realizacji zadań
 • samodzielne inicjowanie nowych zadań.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę
 • wynagrodzenie zasadnicze zgodne z obowiązującymi zasadami wynagrodzeń pracowników uczelni wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.

Dokumenty wymagane dla stanowiska pracy:

  • CV,
  • list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018r., poz.1000) wg wzoru:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa w celu niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany Kodeksem pracy jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.
 • oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji wg wzoru: „Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa również w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od daty wyrażenia zgody. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany Kodeksem pracy jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.  Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.”
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez CMKP wg wzoru: „Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.”

Dokumenty prosimy składać do dnia 28 lutego 2019 roku w Dziale Spraw Osobowych  i Płac CMKP, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, pocztą na wskazany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: praca@cmkp.edu.pl.

 

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.