Szkoła Prawa Medycznego – prelegenci

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Jan Pinkas – Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – Dziekan, Członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk, Konsultant Krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego, członek Narodowej Rady Rozwoju ds. Ochrony Zdrowia. Lekarz, menedżer, specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, medycyny rodzinnej i zdrowia publicznego, nauczyciel akademicki. W latach 2005-2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, w latach 2015-2017 sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, w latach 2017-2018 sekretarz stanu w Kancelarii Premiera. W latach 2018-2020 Główny Inspektor Sanitarny. 

Dr n. praw. Dariusz Hajdukiewicz – lekarz, specjalista chirurgii ogólnej i zdrowia publicznego. W latach 1999 – 2018 kierował podmiotami leczniczymi (Szpital Powiatowy w Makowie Mazowieckim i Szpital Kliniczny CMKP w Warszawie), a także stołecznym Biurem Polityki Zdrowotnej. W latach 2018 – 2022 był konsultant wewnętrzny w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta. Aktualnie nauczyciel akademicki w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP, w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i na Uniwersytecie Radomskim. 

Autor monografii „Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny”, współautor poradnika prawnego „Lekarz a prawa pacjenta” oraz licznych publikacji z zakresu prawa medycznego i zarządzania w ochronie zdrowia w uznanych czasopismach fachowych (m.in. Państwo i Prawo, Prawo i Medycyna, Menedżer Zdrowia, Wiedza Medyczna itp.). 

Dr n. praw. Iwona Wrześniewska-Wal – lekarz, specjalista zdrowia publicznego, doktor nauk prawnych specjalizujący się w prawie medycznym. Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Obecnie pracuje w Zakładzie Prawa Medycznego i Orzecznictwa Lekarskiego Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, gdzie prowadzi wykłady i szkolenia dla lekarzy, farmaceutów i innych pracowników ochrony zdrowia a także badania naukowe związane z zawodami medycznymi.  

Posiada doświadczenie w prowadzeniu karnych i cywilnych spraw sądowych, a w szczególności w sprawach dotyczących odpowiedzialności zawodowej lekarzy. W obszarze zdrowia publicznego zajmuje się regulacjami prawnymi związanymi z konstytucyjną ochroną zdrowia. Jestem autorką wielu artykułów i opracowań na temat szeroko pojętego zdrowia publicznego oraz prawa medycznego m.in. książek p.t. „Postępowanie przed sądami lekarskimi w teorii i praktyce” (2018) oraz „Odpowiedzialność zawodowa lekarza w orzecznictwie sądów lekarskich” (2020) a także „Medyczne zawody zaufania publicznego” (2023). 

Dr n. praw. Lidia Janiszewska inspektor ochrony danych osobowych, asystent dydaktyczny w Zakładzie Prawa Medycznego i Orzecznictwa Lekarskiego Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz studiów podyplomowych w zakresie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autorka publikacji z zakresu ochrony danych osobowych, prawa medycznego oraz ochrony mniejszości narodowych i etnicznych. Zainteresowania naukowe skupiają się na tematyce ochrony oraz bezpieczeństwa danych medycznych. 

Dr n. hum. Adam Skowron doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia, adiunkt w Zakładzie Prawa Medycznego i Orzecznictwa Lekarskiego w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP. Zainteresowania naukowe: etyka lekarska (ze szczególnym naciskiem na historię etyki lekarskiej), etyka powszechna, deontologia kodeksowa, aksjologia w kontekście pracy lekarza. 

Prof. CMKP Anna Augustynowicz prawnik, doktor habilitowana nauk medycznych i nauk o zdrowiu, specjalista zdrowia publicznego. Zajmuje się problematyką praw pacjenta oraz odpowiedzialności prawnej personelu medycznego. Autorka licznych publikacji naukowych z obszaru prawa medycznego oraz zdrowia publicznego. 

Lek. Alicja Baska – asystentka naukowo-dydaktyczna w Zakładzie Medycyny Stylu Życia Szkoły oraz rezydentka zdrowia publicznego w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP. Dyrektor organizacyjna Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia oraz wiceprezeska European Lifestyle Medicine Council. Certyfikowana lekarka medycyny stylu życia (International Board of Lifestyle Medicine).