starsza woźna/starszy woźny

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego poszukuje pracownika na stanowisko

starsza woźna/starszy woźny
w Domu Nauki

z siedzibą w Warszawie przy ul. Schroegera 82 

Wymiar etatu: 1 etat

Wymagania:
– wykształcenie zasadnicze,
– dobry stan zdrowia,
– sumienność, odpowiedzialność,
– umiejętność posługiwania się sprzętem czyszczącym,
– dokładność i dyspozycyjność,
– aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Zakres obowiązków:
– utrzymanie należytej czystości na przydzielonym odcinku pracy w pokojach hotelowych biurowych, ciągach komunikacyjnych,
– codzienne opróżnianie koszy z odpadami z uwzględnieniem segregacji,
– wymiana pościeli, ręczników w pokojach hotelowych,
– dobór odpowiednich środków do czyszczenia danej powierzchni.

Oferujemy:
– zatrudnienie na umowę o pracę,
– stabilne wynagrodzenie,
– świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane dla powyższego stanowiska pracy:

  • CV,
  • list motywacyjny,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji wg wzoru:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa w celu niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany Kodeksem pracy jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.”

  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji wg wzoru:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa również w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od daty wyrażenia zgody.

Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany Kodeksem pracy jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.”

  • oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez CMKP wg wzoru:

„Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.”

 

Dokumenty prosimy składać do dnia 10 lipca 2020 roku (decyduje data wpływu do CMKP) w Dziale Spraw Osobowych i Płac CMKP, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, pocztą na wskazany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: praca@cmkp.edu.pl.

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów
nie zwracamy.