Starszy woźny/starsza woźna w Pracowni Cytometrii Przepływowej

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

w Warszawie

zatrudni  osobę na stanowisku (1 etat)

starszy woźny / starsza woźna

 

Opis stanowiska:

 • sprzątanie pomieszczeń Pracowni Cytometrii Przepływowej,
 • pomoc przy myciu wyposażenia laboratoryjnego,
 • uzupełnianie środków czystości w węzłach sanitarnych,
 • przestrzeganie obowiązujących norm pracy wg ustalonego grafiku,
 • bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p.poż,
 • wykonywanie pracy w odzieży ochronnej,
 • należyta dbałość o powierzony sprzęt oraz mienie,
 • zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu zauważonych usterek wyposażenia i instalacji,
 • zastępowanie pracowników zatrudnionych na podobnych stanowiskach w czasie ich urlopów

 

Wymagania:

 • minimum wykształcenie zawodowe,
 • kultura osobista, rzetelność, punktualność, obowiązkowość, komunikatywność,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • stabilne wynagrodzenie zgodne z obowiązującymi zasadami wynagrodzeń pracowników uczelni wyższych nie będących nauczycielami akademickimi,
 • świadczenia socjalne.

 

Dokumenty wymagane dla stanowiska pracy:

  • CV,
  • list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) wg wzoru: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa w celu niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany Kodeksem pracy jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.”
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji wg wzoru: Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa również w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od daty wyrażenia zgody. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany Kodeksem pracy jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.”
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzula informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez CMKP wg wzoru: „Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.”

Dokumenty prosimy składać do dnia 19 lutego 2019 roku (decyduje data wpływu do CMKP) w Dziale Spraw Osobowych i Płac CMKP, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, pocztą na wskazany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: praca@cmkp.edu.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.