Strażnik ochrony mienia

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zatrudni pracownika na stanowisko

Strażnik Ochrony Mienia

wymiar etatu: 1 etat

Opis stanowiska:

 • ochrona budynku biurowo – dydaktycznego i biurowo-dydaktyczno-hotelowego wraz z mieniem  i przynależnym terenem,
 • patrolowanie nieruchomości,
 • wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń,
 • prowadzenie rejestru pobierania i zdawania kluczy,
 • umożliwianie wstępu i kontrolowanie wstępu i obecności na terenie nieruchomości podmiotów i osób,
 • po zakończeniu zajęć dydaktycznych, spotkań, konferencji itp. oraz  po godzinach pracy pracowników sprawdzanie stanu pomieszczeń,
 • w przypadku powstania pożaru, postępowanie zgodnie z instrukcją przeciwpożarową
 • sprawna obsługa systemów bezpieczeństwa w budynku, systemu sygnalizacji pożaru z możliwością szybkiego przemieszczenia się po obiekcie,
 • obsługa szatni,
 • pomoc w porządkowaniu powierzchni sąsiadujących z szatnią, nieruchomości i terenu przynależnego do nieruchomości
  w sposób nie kolidujący z innymi obowiązkami na stanowisku.

Wymagania:

 • minimum wykształcenie zawodowe,
 • posiadanie statusu kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 • stan zdrowia umożliwiający, w przypadku sygnalizowania pożaru, szybkie przemieszczanie się po sześciu kondygnacjach budynku bez korzystania z windy,
 • rzetelność, punktualność, obowiązkowość, komunikatywność,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • stabilne wynagrodzenie,
 • świadczenia socjalne.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,

–    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji  wg wzoru:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa w celu niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany Kodeksem pracy jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.”

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji wg wzoru:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa również w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od daty wyrażenia zgody.

Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany Kodeksem pracy jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.”

 • oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez CMKP wg wzoru:

„Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.”

 

Dokumenty prosimy składać do dnia 10 sierpnia 2020 roku (decyduje data wpływu do CMKP) w Dziale Spraw Osobowych i Płac CMKP, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, pocztą na wskazany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: praca@cmkp.edu.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.