Bibliografia i bibliometria

Bibliografia Publikacji Pracowników CMKP

Baza obejmuje publikacje naukowe pracowników CMKP od roku 1992 i stanowi kontynuację wersji drukowanej zawierającej prace od roku 1982. Bibliografia jest uzupełniana na bieżąco. Opisy bibliograficzne publikacji sporządza się w oparciu o materiały znajdujące się w zbiorach Biblioteki oraz materiały oryginalne i odbitki prac, które dostarczają poszczególne jednostki organizacyjne CMKP.

Przy opisach bibliograficznych zamieszcza sie informację o wartości wskaźników:

1. Impact Factor (wartość z danego roku)

2. Punktacja MNiSW

Bibliografia CMKP jest podstawą do tworzenia corocznych raportów o publikacjach dla MNiSW oraz statystyk dla władz Uczelni CMKP. Pomocna jest również przy sporządzaniu analiz bibliometrycznych indywidualnego dorobku naukowego pracowników CMKP.

W przypadku stwierdzenia braków opisów bibliograficznych, prosimy o informacje do Biblioteki CMKP

telefon: 22-5601-183

 e-mail : biblioteka@cmkp.edu.pl