Aparatura badawcza

Finansowanie inwestycji w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej. Finansowanie kosztów inwestycji budowlanych oraz inwestycji budowlanych dotyczących strategicznej infrastruktury badawczej.

Informujemy o opublikowaniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2015 r. Poz. 1693.

Rozporządzenie określa szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na cele określone w art. 20 ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki tj.:
1) finansowanie kosztów inwestycji w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej:
a) zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo-badawczej,
b) rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki,
c) udział w przedsięwzięciu inwestycyjnym w zakresie dużej lub strategicznej infrastruktury badawczej, w tym w ramach współpracy międzynarodowej,
d) inwestycje z zakresu dużej infrastruktury badawczej, współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych;

2) finansowanie kosztów inwestycji budowlanych oraz inwestycji budowlanych dotyczących strategicznej infrastruktury badawczej:
a) budowę nowych obiektów budowlanych,
b) przebudowę lub rozbudowę obiektów budowlanych,
c) zakup nieruchomości,
d) udział w przedsięwzięciu budowlanym, w tym w ramach współpracy międzynarodowej,
e) inwestycje budowlane współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie MNiSW z dnia 8.10.2015 w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych