Ochrona własności intelektualnej

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami:

Jak skutecznie patentować

Komercjalizacja B+R dla praktyków

Projekty komercjalizacji B+R

Zamówienia publiczne w zakresie działalności naukowej i twórczej

Zapraszamy do zapoznania się z animacjami na temat skutecznych metod patentowania

Aktualności