Dział Techniczno-Gospodarczy

Do zadań Działu Techniczno-Gospodarczego należy:

 • administrowanie nieruchomościami Centrum Medycznego przy ul. Marymonckiej 99/103 i Kleczewskiej 61/63 w Warszawie;
 • dbałość o należyty stan techniczny i sanitarno-higieniczny budynków, organizacja przeglądów technicznych budynków wraz z instalacjami;
 • przeprowadzanie analizy techniczno-ekonomicznej, planowanie potrzeb, zabezpieczanie wymaganej aktualnymi przepisami dokumentacji technicznej i
  decyzji administracyjnych oraz organizacja i nadzór nad realizacją inwestycji, remontów i modernizacji budynków wraz z wyposażeniem technicznym pomieszczeń;
 • prowadzenie rezerwacji sal dydaktycznych;
 • udział w organizacji i zabezpieczeniu materiałowo-technicznym wszelkich przedsięwzięć realizowanych w Centrum Medycznym;
 • Pracownicy Działu

  mgr Karol Ferenc – kierownik działu
  tel. 22 56 93 761
  karol.ferenc@cmkp.edu.pl

  mgr Agnieszka Darska – zastępca kierownika
  tel. 22 56 93 763
  agnieszka.darska@cmkp.edu.pl

  mgr Agnieszka Łukowska
  tel. 22 56 93 762
  agnieszka.lukowska@cmkp.edu.pl

  inż. Anna Kuzmowicz
  22 56 93 762
  anna.kuzmowicz@cmkp.edu.pl

  Janusz Janicki
  tel.22 56 93 765
  janusz.janicki@cmkp.edu.pl

  Maciej Leśniewski
  22 56 93 764
  maciej.lesniewski@cmkp.edu.pl

  Ernest Popielec
  22 56 93 764
  ernest.popielec@cmkp.edu.pl

  mgr Dariusz Wlazło
  22 56 93 709
  dariusz.wlazlo@cmkp.edu.pl

  Recepcja:
  Elżbieta Orlik
  22 56 93 700
  elzbieta.orlik@cmkp.edu.pl

  Portiernia:
  Dariusz Bryguła  22 56 93 888
  Wiesław Czekaj  22 56 93 888
  Edward Getka  22 56 93 888
  Dariusz Rudnicki  22 56 93 888
  Robert Szulc  22 56 93 888
  Jerzy Synoradzki  22 56 93 887
  Dariusz Bruliński