Pracownicy Działu Uznawania Kwalifikacji w Kształceniu Podyplomowym

ul. Kleczewska 61/63,
01-826 Warszawa

Kierownik
mgr Sylwia Machnik-Pawlak
sylwia.machnik@cmkp.edu.pl
tel. 22-5601-051
pokój 6

Zastępca Kierownika
Katarzyna Rostkowska
katarzyna.rostkowska@cmkp.edu.pl
tel. 22-5601-056
pokój 3

Elżbieta Aniszewska
elzbieta.aniszewska@cmkp.edu.pl
tel. 22-5601-055
pokój 3

mgr Katarzyna Piotrowska
katarzyna.piotrowska@cmkp.edu.pl
tel. 22-5601-058
pokój 2

mgr Małgorzata Jaskólska
malgorzata.jaskolska@cmkp.edu.pl
tel. 22-5601-050
pokój 4

Anna Królak
anna.krolak@cmkp.edu.pl
tel. 22-5601-053
pokój 7

Stefania Sady
stefania.sady@cmkp.edu.pl
tel. 22-5601-057
pokój 5

Elżbieta Uszkiewicz
elzbieta.uszkiewicz@cmkp.edu.pl
tel. 22-5601-054
pokój 2

Natalia Popławska
natalia.poplawska@cmkp.edu.pl
tel. 22-5601-077
pokój 5

Lista pracowników działu z podziałem na dziedziny.

Pracownicy-DUK-wykaz-dziedzin-2019 maj