Zespół ds. E-learningu i Nowoczesnych Metod Kształcenia

Platforma e-learningowa CMKP https://e-learning.cmkp.edu.pl

E-learning i kształcenie hybrydowe w CMKP

CMKP wspiera tradycyjny tok kształcenia nowoczesnymi formami multimedialnej edukacji. Na platformie e-learningowej dla słuchaczy kursów CMKP udostępniane są materiały dydaktyczne uzupełniające kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy, diagnostów laboratoryjnych.

Zespół ds. E-learningu i Nowoczesnych Metod Kształcenia organizuje proces uzupełniania treściami online stacjonarnych kursów specjalizacyjnych i doskonalących prowadzonych przez placówki CMKP. Wykładowcy wspierają prowadzone kursy, publikując dodatkowe materiały dydaktyczne w wirtualnym środowisku nauczania, tj. na platformie e-learningowej CMKP.

Ponadto Zespół:

 • zajmuje się bieżącą obsługą platformy;
 • przygotowuje i wdraża model kształcenia e-learningowego i hybrydowego w CMKP we współpracy z innymi zespołami, Studium Kliniczno-Dydaktycznym, Studium Medycyny Rodzinnej, Szkołą Zdrowia Publicznego, Działem Organizacyjno-Prawnym, Działem Informatyki;
 • projektuje i produkuje wykłady e-learningowe oraz moduły interaktywne
  do kursów hybrydowych;
 • opracowuje strategię testowania i wdrażania zajęć przygotowanych na platformę
  e-learningową;
 • zapewnia wsparcie metodyczne i techniczne w projektowaniu kursów zdalnych oraz przygotowywaniu i produkcji materiałów multimedialnych (nagrań audio i wideo, animacji, prezentacji itp.) wzbogacających wykorzystanie nowoczesnych technologii w dydaktyce akademickiej.

 

 • Dokumenty do pobrania

  Zasady prowadzenia zajęć na platformie e-learningowej CMKP określa Zarządzenie Dyrektora nr 24/2018 w sprawie prowadzenia w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego zajęć dydaktycznych  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  Zgłoszenie kursu e-learningowego/hybrydowego – tak jak w przypadku kursów stacjonarnych – formularze

  Szablon prezentacji CMKP

  Szablon do prezentacji audiowizualnych

 • Pracownicy Zespołu

  dr n. społ. Agnieszka Siemińska-Łosko
  Kierownik Zespołu ds. E-learningu i Nowoczesnych Metod Kształcenia
  telefon 22-5601-041
  e-mail: asieminska@cmkp.edu.pl
  ul. Schroegera 82, pok. 102
  01-828 Warszawa

  • kierowanie pracami Zespołu
  • zarządzanie projektami e-learningowymi CMKP
  • kontakty i współpraca z jednostkami dydaktycznymi CMKP
  • kontakty i współpraca z partnerami zewnętrznymi
  • planowanie i wdrażanie projektów promujących e-learning w CMKP
  • organizacja i prowadzenie szkoleń z e-dydaktyki
  • organizacja i prowadzenie szkoleń z obsługi platformy eCMKP
  • pomoc dla słuchaczy i wykładowców Centrum – zamieszczanie materiałów dydaktycznych na platformie e-learningowej
  • konsultacje z obsługi platformy – zaawansowane funkcjonalności
  • ocena jakości i efektywności e-zajęć
  • badania i rozwój metod oraz technik dydaktycznych

  dr n. społ. Roksana Neczaj-Świderska
  Specjalista ds. e-learningu
  telefon 22-5601-042
  e-mail: rneczaj@cmkp.edu.pl
  ul. Schroegera 82, pok. 102
  01-828 Warszawa

  • metodyka projektowania kursów e-learningowych
  • metodyka przygotowania i redakcja materiałów dydaktycznych – scenariusz dydaktyczny kursu
  • organizacja systemu wsparcia dla kadry dydaktycznej CMKP w zakresie kursów e-learningowych i hybrydowych
  • organizacja i prowadzenie szkoleń z obsługi platformy eCMKP
  • organizacja i prowadzenie szkoleń z e-dydaktyki
  • planowanie i wdrażanie projektów promujących e-learning w CMKP
  • pomoc dla słuchaczy i wykładowców Centrum – zamieszczanie materiałów dydaktycznych na platformie e-learningowej
  • ocena jakości i efektywności e-zajęć
  • badania i rozwój metod oraz technik dydaktycznych

  mgr inż. Katarzyna Marcinkowska
  Specjalista ds. tworzenia kursów e-learningowych

  • urlop macierzyński

  inż. Agnieszka Sochan
  Specjalista
  telefon 22-5601-034
  e-mail: agnieszka.sochan@cmkp.edu.pl
  ul. Schroegera 82 pok. 106
  01-828 Warszawa

  • opracowywanie ekranów lekcji e-learningowych;
  • tworzenie elementów graficznych na potrzeby platformy, produkcji kursów
   e-learningowych CMKP, zadań Zespołu;
  • tworzenie materiałów promocyjnych wspierających wdrożenie kształcenia hybrydowego w CMKP i innych zadań Zespołu;
  • wsparcie dla kursów stacjonarnych w zakresie opracowywania treści multimedialnych
   tj. prezentacji multimedialnych, schematów, wykresów i innych elementów graficznego prezentowania informacji;
  • bieżąca obsługa platformy e-learningowej CMKP, tj.: zakładanie kursów; tworzenie kont słuchaczy, zamieszczanie materiałów na platformie e-CMKP;

  Edyta Marciniak
  Referent
  telefon 22-5601-043
  e-mail: emarciniak@cmkp.edu.pl
  ul. Schroegera 82 pok. 115
  01-828 Warszawa

  • bieżąca obsługa platformy e-learningowej CMKP tj.: zakładanie kursów, tworzenie kont dostępowych dla słuchaczy, przypisywanie słuchaczy i wykładowców do kursów
  • edycja i zamieszczanie materiałów dydaktycznych na platformie e-learningowej
  • kontrola materiałów zamieszczanych na platformie e-learningowej przez wykładowców