Zespół ds. Programów Specjalizacji

Zadania Zespołu w zakresie działań związanych z opracowaniem programów specjalizacji

 1. ustalanie i powoływanie składu zespołów ekspertów ds. opracowania programów specjalizacji oraz koordynacja ich prac związanych z merytorycznym opracowaniem i nowelizacją programów specjalizacji w dziedzinach lekarskich, lekarsko-dentystycznych, farmaceutycznych, diagnostyki laboratoryjnej, fizjoterapeutów, dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, fizjoterapeutów oraz programów doskonalenia ratowników i dyspozytorów medycznych;
 2. redagowanie i aktualizacja programów specjalizacji zgodnie ze standardami i zasadami metodologii medycznego kształcenia podyplomowego, obowiązującymi przepisami i rekomendacjami Unii Europejskiej, w dziedzinach lekarskich, lekarsko-dentystycznych, dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, dziedzinach farmaceutycznych, dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej, fizjoterapeutów, i innych programów kształcenia w tym dyspozytorów i ratowników;
 3. współpraca z zespołami ekspertów odpowiedzialnymi za merytoryczne przygotowanie treści programów specjalizacji w opracowywaniu standardów  i kryteriów akredytacji jednostek organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia specjalizacji oraz staży kierunkowych w kształceniu specjalizacyjnym lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia i innych pracowników medycznych;
 4. publikowanie i aktualizacja na stronie internetowej Centrum Medycznego, zatwierdzonych przez ministra zdrowia programów specjalizacji w dziedzinach lekarskich, lekarsko-dentystycznych, dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, dziedzinach farmaceutycznych, dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej, fizjoterapii i innych programów kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników medycznych w tym dyspozytorów i ratowników medycznych;
 5. współpraca z European Union of Medical Specialists (UEMS) w zakresie harmonizacji kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w Unii Europejskiej i w Polsce, wdrażanie, standardów i metodologii kształcenia specjalizacyjnego lekarzy rekomendowanych przez Boards and Specialist Sections UEMS i Komisję Europejską oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego;

Działania realizowane są przy współpracy z konsultantami krajowymi i wojewódzkimi, ministerstwem zdrowia, prorektorami ds. kształcenia podyplomowego uczelni medycznych, towarzystwami naukowymi, samorządami zawodowymi i wydziałami kształcenia w Urzędach Wojewódzkich, Centrum Egzaminów Medycznych oraz jednostkami kształcącymi w zakresie realizacji kształcenia specjalizacyjnego oraz medycznego kształcenia podyplomowego.

 • Pracownicy Zespołu

  lek. Zbigniew Węgrzyn – Kierownik działu
  telefon 22-5601-081
  zbigniew.wegrzyn@cmkp.edu.pl
  pokój 207

  mgr Kamila Arczewska,
  telefon 22-5601-080,
  kamila.arczewska@cmkp.edu.pl
  pokój 208

  mgr Iwona Leśniewska-Bąkowska,
  telefon 22-5601-082,
  iwona.lesniewska-bakowska@cmkp.edu.pl
  pokój 206

  mgr inż. Katarzyna Marciszewska
  telefon 22-5601-083
  katarzyna.marciszewska@cmkp.edu.pl
  pokój 206

  mgr inż. Anna Maligranda
  anna.maligranda@cmkp.edu.pl

  mgr inż. Katarzyna Stasiak
  katarzyna.stasiak@cmkp.edu.pl