Rada Naukowa

Terminy posiedzeń Rady Naukowej:

 • 30 stycznia 2019 (środa)
 • 27 lutego 2019 (środa)
 • 27 marca 2019 (środa)
 • 24 kwietnia 2019 (środa)
 • 29 maja 2019 (środa)
 • 26 czerwca 2019 (środa)
 • 25 września 2019 (środa)

Aula Magna, ul. Marymoncka 99/103

 • Skład Rady Naukowej w kadencji 2017-2021

   Przewodniczący

  • prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert

  Sekretarz

  • dr hab. n. med. Damian Gaweł

  Członkowie Rady Naukowej

  Profesorowie i doktorzy habilitowani

  • prof. dr hab. n. med. Piotr Andziak
  • dr hab. n. med. Jakub Baran
  • dr hab. n. med.  Lucyna Bednarek-Papierska
  • dr hab. n. med. Bronisław Bednarz
  • prof. dr hab. n. med. Wojciech Bik
  • prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
  • dr hab. n. med. Dorota Cianciara, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak
  • dr hab. n. med. Marzena Dębska
  • dr hab. n. med. Jakub Dobruch
  • dr hab. n. med. Monika Duda
  • dr hab. n. med. Marek Durlik, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer
  • dr hab. n. biol. Alina Gajewska, prof. IFiŻZ PAN
  • dr hab. n. med. Damian Gaweł
  • dr hab. n. med. Małgorzata Gietka-Czernel
  • prof. dr hab. n. med. Robert Gil
  • prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek
  • prof. dr hab. n. med. Ryszard Grenda
  • prof. dr hab. n. med. Ewa Hennig
  • dr hab. n. med. Teresa Jackowska, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Grzegorz Jakiel
  • dr hab. n. med. Tomasz Jaxa-Chamiec
  • dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Beata Jurkiewicz, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Michał Kamiński, prof. COI
  • dr hab. n. med. Ireneusz Kantor
  • dr hab. n. med. Janusz Kocik
  • prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski
  • prof. dr hab. n. med. Marcin Kurzyna
  • prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda
  • dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Małgorzata Malec-Milewska
  • prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska
  • dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Andrzej Mróz
  • dr hab. n. med. Artur Niedzielski, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Bartłomiej Noszczyk, prof. CMKP
  • dr hab. n. o zdr. Janusz Ostrowski
  • prof. dr hab. n. med. Jerzy Ostrowski
  • dr hab. n. med. Grzegorz Panek, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko-Witkowska, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Jarosław Pinkas
  • prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński
  • dr hab. n. med. Marcin Polkowski
  • prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski
  • dr hab. n. med. Piotr Popławski
  • dr hab. n. med. Michał Rabijewski
  • prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła
  • prof. dr hab. n. med. Andrzej Rydzewski
  • dr hab. n. med. Marcin Rylski, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Jacek Sobocki
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Socha
  • dr hab. n. med. Piotr Suwalski
  • prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski
  • prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik
  • dr hab. n. med. Sebastian Szmit
  • prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel
  • dr hab. n. med. Marek Tałałaj, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski
  • prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki
  • dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski
  • dr hab. n. med. Irena Walecka-Herniczek
  • dr hab. n. med. Maria Wilińska
  • dr hab. n. med.  Edyta Zagórowicz
  • dr hab. n. med. Mirosław Ząbek, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński

  Przedstawiciele nauczycieli akademickich

  • dr n. med. Agnieszka Baranowska-Bik
  • dr n. med. Alicja Bauer
  • dr n. med. Tomasz Bużański
  • dr n. med. Izabella Czajka-Oraniec
  • dr n. med. Dorota Daniewska
  • dr n. med. Marlena Godlewska
  • dr n. med. Małgorzata Godziejewska-Zawada
  • dr n. med. Jarosław Kozakowski
  • lek. Ada Sawicka
  • dr n. med. Anna Stachurska
  • dr n. med. Stanisław Szempliński
  • dr n. med. Michał Wąsowski

  Przedstawiciele uczestników Studiów Doktoranckich

  • lek. Karolina Nowak
  • mgr Aleksandra Paterek

  Zastępca Dyrektora ds. organizacyjno-ekonomicznych

  • mgr inż. Zbigniew Piotrowski – z-ca dyrektora ds. organizacyjno-ekonomicznych

  Przedstawiciele pracowników nie będący nauczycielami akademickimi

  • mgr Karolina Duma
  • mgr Mariusz Klusek
  • mgr Michał Waszkiewicz

  Osoby uczestniczące w posiedzeniach Rady Naukowej z głosem doradczym

  • mgr inż. Katarzyna Tomaszewska- Kwestor
  • mgr Renata Seweryniak – kierownik Biblioteki
  • dr n. przyr. Grażyna Hoser – przedstawiciel NSZZ „ Solidarność”
  • mgr Krystyna Kałuża – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników CMKP
 • Prezydium Rady Naukowej

  • prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert – Przewodniczący
  • dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. CMKP
  • prof. dr. hab. n. med. Wojciech Bik
  • prof. dr. hab. n. med. Wojciech Zgliczyński
  • prof. dr. hab. n. med. Andrzej Budaj
  • prof. dr. hab. n. med. Jarosław Czubak
  • dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP
  • prof. dr. hab. n. med. Adam Torbicki
  • prof. dr. hab. n. med. Jarosław Reguła
  • dr n. med. Alicja Bauer
  • mgr Michał Waszkiewicz

Komisje