Rada Naukowa

Rada Naukowa – kadencja na lata 2017-2021

Przewodniczący

 • Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert

Sekretarz

 • Dr hab. n. med. Damian Gaweł

Członkowie Rady Naukowej

Profesorowie i doktorzy habilitowani

 • Prof. dr hab. n. med. Piotr Andziak
 • Dr hab. n. med. Jakub Baran
 • Dr hab. n. med.  Lucyna Bednarek-Papierska
 • Dr hab. n. med. Bronisław Bednarz
 • Dr hab. n. med. Wojciech Bik, prof. CMKP
 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
 • Dr hab. n. med. Dorota Cianciara, prof. CMKP
 • Prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak
 • Dr hab. n. med. Marzena Dębska
 • Dr hab. n. med. Romuald Dębski, prof. CMKP
 • Dr hab. n. med. Jakub Dobruch
 • Dr hab. n. med. Monika Duda
 • Dr hab. n. med. Marek Durlik
 • Prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer
 • Dr hab. n. biol. Alina Gajewska, prof. IFiŻZ PAN
 • Dr hab. n. med. Damian Gaweł
 • Dr hab. n. med. Małgorzata Gietka-Czernel
 • Prof. dr hab. n. med. Robert Gil
 • Prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek
 • Prof. dr hab. n. med. Ryszard Grenda
 • Prof. dr hab. n. med. Ewa Hennig
 • Dr hab. n. med. Teresa Jackowska, prof. CMKP
 • Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Jakiel
 • Dr hab. n. med. Tomasz Jaxa-Chamiec
 • Dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. CMKP
 • Dr hab. n. med. Beata Jurkiewicz, prof. CMKP
 • Dr hab. n. med. Michał Kamiński
 • Dr hab. n. med. Ireneusz Kantor
 • Dr hab. n. med. Janusz Kocik
 • Prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski
 • Prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski
 • Dr hab. n. med. Marcin Kurzyna, prof. CMKP
 • Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda
 • Dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP
 • Dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. CMKP
 • Dr hab. n. med. Małgorzata Malec-Milewska
 • Prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska
 • Dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP
 • Dr hab. n. med. Andrzej Mróz
 • Dr hab. n. med. Artur Niedzielski, prof. CMKP
 • Dr hab. n. med. Bartłomiej Noszczyk, prof. CMKP
 • Dr hab. n. o zdr. Janusz Ostrowski
 • Prof. dr hab. n. med. Jerzy Ostrowski
 • Dr hab. n. med. Grzegorz Panek
 • Dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko-Witkowska, prof. CMKP
 • Dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski, prof. CMKP
 • Dr hab. n. med. Jarosław Pinkas
 • Prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński
 • Dr hab. n. med. Marcin Polkowski
 • Prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski
 • Dr hab. n. med. Michał Rabijewski
 • Prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła
 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Rydzewski
 • Dr hab. n. med. Marcin Rylski, prof. CMKP
 • Dr hab. n. med. Jacek Sobocki
 • Prof. dr hab. n. med. Piotr Socha
 • Dr hab. n. med. Piotr Suwalski
 • Prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski
 • Prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik
 • Dr hab. n. med. Sebastian Szmit
 • Prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel
 • Dr hab. n. med. Marek Tałałaj, prof. CMKP
 • Prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski
 • Prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki
 • Dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski
 • Dr hab. n. med. Irena Walecka-Herniczek
 • Dr hab. n. med. Maria Wilińska
 • Dr hab. n. med.  Edyta Zagórowicz
 • Dr hab. n. med. Mirosław Ząbek, prof. CMKP
 • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński

Przedstawiciele nauczycieli akademickich

 • Dr n. med. Agnieszka Baranowska-Bik
 • Dr n. med. Alicja Bauer
 • Dr n. med. Tomasz Bużański
 • Dr n. med. Izabella Czajka-Oraniec
 • Dr n. med. Dorota Daniewska
 • Dr n. med. Marlena Godlewska
 • Dr n. med. Małgorzata Godziejewska-Zawada
 • Dr n. med. Jarosław Kozakowski
 • Dr n. med. Piotr Popławski
 • Lek. Ada Sawicka
 • Dr n. med. Anna Stachurska
 • Dr n. med. Stanisław Szempliński
 • Dr n. med. Michał Wąsowski

Przedstawiciele uczestników Studiów Doktoranckich

Lek. Karolina Nowak
Mgr Aleksandra Paterek

Przedstawiciele pracowników nie będący nauczycielami akademickimi

 • Mgr Karolina Duma
 • Mgr Mariusz Klusek
 • Mgr Michał Waszkiewicz

Osoby uczestniczące w posiedzeniach Rady Naukowej z głosem doradczym

 • Mgr inż. Zbigniew Piotrowski – z-ca dyrektora ds. organizacyjno-ekonomicznych
 • Mgr inż. Katarzyna Tomaszewska- Kwestor
 • Mgr Renata Seweryniak – kierownik Biblioteki
 • Dr n. przyr. Grażyna Hoser – przedstawiciel NSZZ „ Solidarność”
 • Krystyna Kałuża- przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników CMKP