Rada Naukowa

Terminy posiedzeń Rady Naukowej:

 • 30 października 2019 r.
 • 27 listopada 2019 r.
 • 18 grudnia 2019 r.
 • 29 stycznia 2020 r.
 • 26 lutego 2020 r.
 • 25 marca 2020 r.
 • 29 kwietnia 2020 r.
 • 27 maja 2020 r.
 • 24 czerwca 2020 r.
 • 30 września 2020 r.

Aula Magna, ul. Marymoncka 99/103

 • Skład Rady Naukowej w kadencji 2017-2021

   Przewodniczący

  • prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert

  Sekretarz

  • dr hab. n. med. Damian Gaweł, prof. CMKP

  Profesorowie i doktorzy habilitowani

  • prof. dr hab. n. med. Piotr Andziak
  • dr hab. n. med. Jakub Baran, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Agnieszka Baranowska-Bik, prof. CMKP
  • dr hab. n. med.  Lucyna Bednarek-Papierska, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Bronisław Bednarz, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Wojciech Bik
  • dr hab. n. med. Joanna Bogusławska, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
  • dr hab. n. med. Krzysztof Bojakowski, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Dorota Cianciara, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Michał Ciebiera, prof.CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak
  • dr hab. n. med. Marzena Dębska, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Jakub Dobruch, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Monika Duda, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Marek Durlik, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer
  • dr hab. n. biol. Alina Gajewska, prof. IFiŻZ PAN
  • dr hab. n. med. Damian Gaweł, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Małgorzata Gietka-Czernel, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Robert Gil
  • dr hab. n. med. Marlena Godlewska, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek
  • prof. dr hab. n. med. Ryszard Grenda
  • prof. dr hab. n. med. Ewa Hennig
  • prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
  • prof. dr hab. n. med. Grzegorz Jakiel
  • dr hab. n. med. Tomasz Jaxa-Chamiec, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Beata Jurkiewicz, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Michał Kamiński, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Ireneusz Kantor, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Janusz Kocik, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Bartłomiej Kordasiewicz, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Katarzyna Kosińska-Kaczyńska, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski
  • prof. dr hab. n. med. Marcin Kurzyna
  • prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda
  • dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Małgorzata Malec-Milewska, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Dariusz Marczak, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Waldemar Misiorowski, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Andrzej Mróz, prof. CMKP
  • dr hab. n. o zdr. Antoni Niedzielski, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Artur Niedzielski, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Bartłomiej Noszczyk
  • dr hab. n. o zdr. Janusz Ostrowski, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Grzegorz Panek, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Agnieszka Paziewska, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko-Witkowska, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński
  • dr hab. n. med. Marcin Polkowski, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski
  • dr hab. n. med. Piotr Popławski, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Michał Rabijewski, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła
  • prof. dr hab. n. med. Andrzej Rydzewski
  • dr hab. n. med. Marcin Rylski, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Jacek Sobocki, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Socha
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski
  • dr hab. n. med. Adam Sybilski, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski
  • prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik
  • dr hab. n. med. Sebastian Szmit, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel
  • dr hab. n. med. Marek Tałałaj, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski
  • prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki
  • dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Irena Walecka-Herniczek, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Gabriel Wcisło, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Łukasz Wicherek
  • dr hab. n. med. Maria Wilińska, prof. CMKP
  • dr hab. n. med.  Edyta Zagórowicz, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Mirosław Ząbek, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński
  • dr hab. n. med. Marcin Złotorowicz, prof. CMKP

  Przedstawiciele nauczycieli akademickich

  • dr n. med. Alicja Bauer
  • dr n. med. Tomasz Bużański
  • dr n. med. Izabella Czajka-Oraniec
  • dr n. med. Dorota Daniewska
  • dr n. med. Małgorzata Godziejewska-Zawada
  • dr n. med. Jarosław Kozakowski
  • lek. Ada Sawicka
  • dr n. med. Anna Stachurska
  • dr n. med. Stanisław Szempliński
  • dr n. med. Michał Wąsowski

  Przedstawiciele uczestników Studiów Doktoranckich

  • lek. Karolina Nowak

  Zastępca Dyrektora ds. operacyjnych

  • mgr inż. Zbigniew Piotrowski – Zastępca dyrektora ds. operacyjnych

  Przedstawiciele pracowników nie będący nauczycielami akademickimi

  • mgr Karolina Duma
  • mgr Mariusz Klusek
  • mgr Michał Waszkiewicz

  Osoby uczestniczące w posiedzeniach Rady Naukowej z głosem doradczym

  • mgr inż. Katarzyna Tomaszewska- Kwestor
  • mgr Renata Seweryniak – kierownik Biblioteki
  • dr n. przyr. Grażyna Hoser – przedstawiciel NSZZ „ Solidarność”
  • mgr Krystyna Kałuża – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników CMKP
  • Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

  Osoby uczestniczące w posiedzeniach bez prawa do głosowania

  • dr n. med. Jerzy Białecki
  • dr n. med. Mieczysław Błaszczyk
  • prof. dr hab. n. med. Barbara Czarnocka
  • prof. dr hab. n. med. Mirosław Dłużniewski
  • dr hab. n. med. Jadwiga Fabijańska-Mitek, prof. CMKP
  • dr n. prawn. Dariusz Hajdukiewicz
  • dr hab. n. med. Jacek Imiela
  • dr n. med. Piotr Kryst
  • prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz
  • prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska
  • prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński
  • prof. dr hab. n. med. Jerzy Ostrowski
  • prof. dr hab. n. med. Monika Puzianowska-Kuźnicka
  • prof. dr hab. n. med. Jadwiga Słowińska-Srzednicka
  • mgr inż. Michał Świątek
  • prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki
  • dr n. o zdr. Wojciech Zgliczyński
 • Prezydium Rady Naukowej

  • prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert – Przewodniczący
  • dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. CMKP
  • prof. dr. hab. n. med. Wojciech Bik
  • prof. dr. hab. n. med. Wojciech Zgliczyński
  • prof. dr. hab. n. med. Andrzej Budaj
  • prof. dr. hab. n. med. Jarosław Czubak
  • dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP
  • prof. dr. hab. n. med. Adam Torbicki
  • prof. dr. hab. n. med. Jarosław Reguła
  • dr n. med. Alicja Bauer
  • mgr Michał Waszkiewicz
 • Rzecznik Dyscyplinarny

  prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski

 • Konkursy

 • Ogłoszenia o publicznych obronach

Komisje