Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowej

Przewodniczący:

 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj

Wiceprzewodnicząca:

 • Dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko-Witkowska, prof. CMKP

Członkowie:

 • Prof. dr hab. n. med.  Iwona Grabska-Liberek
 • Prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski
 • Dr hab. n. med.Marcin Kurzyna, prof.  CMKP
 • Dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof.  CMKP
 • Dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP
 • Dr hab. n. med. Monika Duda
 • Dr hab. n. med. Damian Gaweł
 • Dr hab. n. med. Małgorzata Gietka-Czernel
 • Dr hab. n. med. Artur Niedzielski, prof. CMKP