Komisja ds. Studiów Doktoranckich

Przewodnicząca:

  • Dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP

Członkowie:

  • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński
  • Prof. hab. n. med. Ewa Hennig
  • Dr hab. n. med. Bronisław Bednarz
  • Dr hab. n. med. Michał Kamiński, prof. COI
  • Dr hab. n. med. Andrzej Mróz
  • Dr hab. n. med. Sebastian Szmit
  • Dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski