II Klinika Położnictwa i Ginekologii

Zmarł profesor Romuald Dębski.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość  o śmierci  profesora Romualda Dębskiego, naszego Kolegi, Kierownika II Kliniki Położnictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Pełnomocnika Dyrektora ds. Rozwoju w CMKP.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci, jako człowiek o wielkim sercu, wyjątkowej osobowości, wielkiej mądrości, dobroci, pełny ciepła i życzliwości, cieszący się niebywałym autorytetem wśród środowisk naukowych, a przede wszystkim wśród studentów, lekarzy i rzeszy oddanych pacjentek.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia, Dyrektor i członkowie Rady Naukowej oraz cała społeczność Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

 

 • Pracownicy

  prof. dr hab. n. med.  Łukasz Wicherek – Kierownik Kliniki

  Asystenci:
  dr n. med. Jakub Rzepka
  dr n. med. Marcin Woźniewicz
  lek. Anna Olędzka
  lek. Agnieszka Sękowska
  lek. Antoni Sierant
  lek. Anna Tarasiuk

  Wykładowcy:
  lek. Piotr Kretowicz
  lek. Elżbieta Narojczyk-Świeściak

  Sekretariat Kliniki:
  Małgorzata Gadke-Adamska

 • Osiągnięcia

  18 stycznia 2019 roku zespół w składzie dr hab. med. Marzena Dębska, prof. dr hab. med. Małgorzata-Świątkowska-Freund i dr Beata Rebizant przeprowadził w II Klinice Położnictwa i Ginekologii CMKP pierwszy fetoskopowy zabieg selektywnej laserowej obliteracji naczyń łączących (SQLPCV).  Zabieg wykonano u pacjentki w 21 tygodniu ciąży bliźniaczej jednokosmówkowej dwuowodniowej powikłanej zespołem przetoczenia między płodami (TTTS, Twin to Twin Transfusion Syndrome).

  Zespół TTTS jest bardzo poważnym problemem w perinatologii, występującym w około 15% ciąż bliźniaczych jednokosmówkowych dwuowodniowych. Wynika on z obecności nieprawidłowych połączeń naczyniowych między płodami, prowadzących do niezrównoważonego przepływu krwi od jednego płodu (dawcy) do drugiego (biorcy). Skutkiem tego jest zahamowanie rozwoju wewnątrzmacicznego, niedokrwistość i małowodzie u płodu dawcy, a wielowodzie, policytemia i powikłania kardiologiczne u płodu biorcy. Śmiertelność w nieleczonym zespole TTTS jest bardzo wysoka i wynosi około 60-100%. Zabieg laserowej obliteracji połączeń naczyniowych pozwala istotnie zwiększyć szanse na przeżycie i prawidłowy rozwój leczonych wewnątrzmacicznie dzieci.

  Przeprowadzenie zabiegu było możliwe dzięki wieloletniej współpracy z zespołem Kliniki Położnictwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – jej Kierownikiem Profesorem Krzysztofem Preisem i Panią Profesor Małgorzatą-Świątkowską-Freund.  Klinika Położnictwa GUM jest jednym z nielicznych ośrodków w Polsce wykonujących zabiegi fetoskopowe, a jednocześnie jednym z wiodących w Europie.

  Sprzęt niezbędny to przeprowadzenia procedury SQLPCV został zakupiony do naszej Kliniki w ramach ministerialnego „Programu kompleksowej terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób dziecka nienarodzonego – jako element poprawy stanu zdrowia dzieci nienarodzonych i noworodków na lata 2018 – 2020”.

  Dzięki pomocy Ministerstwa Zdrowia II Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP, będąca unikalnym na skalę ogólnopolską ośrodkiem, wykonującym interwencje kardiologiczne u płodów, jak również nowatorskie zabiegi w wadach układu moczowego, obecnie dysponuje również sprzętem do fetoskopii, co umożliwia przeprowadzanie pełnego zakresu diagnostyki i terapii prenatalnej.