Klinika Neonatologii

  • Pracownicy

    dr hab. n. med. Maria Wilińska, prof. CMKP – p.o. Kierownika Kliniki

    Adiunkt naukowo-dyadaktyczny:
    dr n. med. Ewa Głuszczak-Idziakowska