Zakład Fizjologii Klinicznej

 • Działalność dydaktyczna

  Prowadzenie kursów dla lekarzy specjalizujących się w kardiologii :

  • Patofizjologia zaburzeń rytmu serca
  • Patofizjologia niewydolności serca
  • Patofizjologia miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca
  • Patofizjologia chorób sercowo-naczyniowych
 • Działalność naukowa

  Prowadzenie badań naukowych w ramach grantów przyznanych przez NCN

  • Wpływ niedoboru żelaza na przebieg pozawałowej niewydolności serca u szczura. Badanie na poziomie narządu i komórek”. Program: OPUS 9
   Kierownik projektu: dr hab. n. med. U. Mackiewicz.
  • Udział różnych izoform oksydazy NADPH w mechanizmie naczyniowego stresu oksydacyjnego i antyoksydacyjnego działania treningu fizycznego i azotynów w cukrzycy. Program: PRELUDIUM 9
   Kierownik projektu: mgr Anna Gajos-Draus.
  • Grant Naukowy Servier 2016- Grant Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
 • Co wyróżnia jednostkę?

  Działalność naukowa w zakresie patofizjologii chorób układu krążenia na modelach zwierzęcych i udział, we współpracy z licznymi instytucjami naukowymi, w badaniach z udziałem ludzi.

  Działalność dydaktyczna: kursy specjalizacyjne dla lekarzy specjalizujących się w kardiologii z podstaw patofizjologii chorób układu krążenia.

 • Sukcesy i otrzymane wyróżnienia

  Liczne granty naukowe Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz inne np. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

 • Pracownicy

  Prof. Andrzej Beręsewicz
  dr hab. n.med. Urszula Mackiewicz
  dr n. med Monika Duda
  mgr Marta Kępska
  mgr Lidia Trzaskoma
  Jacek Harasymenko
  Małgorzata Woźniak
  Magdalena Kucharska

  Doktoranci:
  Anna Gajos-Draus
  Aleksandra Paterek
  Joanna Kołodziejczyk