Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej

 • Działalność dydaktyczna

  W Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej odbywa się rocznie ponad 40 kursów specjalizacyjnych, doskonalących i praktycznych w zakresie endokrynologii, diagnostyki laboratoryjnej i metod biologii molekularnej i komórkowej  (tj. np. rozdziału i detekcji białek: elektroforeza, Western Blot; oraz HPLC, ELISA, PCR czy hodowli komórkowych), chorób autoimmunologicznych, zaburzeń metabolicznych, przepływu informacji genetycznej, przewlekłych schorzeń wątroby i jelit, zagadnień związanych z onkogenezą i innych.

 • Działalność naukowa

  Aktualnie realizowane projekty badawcze

  „Określenie mechanizmów i kluczowych partnerów molekularnych kontrolujących ekspresję białek oporności wielolekowej (P-gp i BCRP) i ich funkcjonalność w modelu raka tarczycy”

  Program: OPUS 15 (NCN)
  Nr projektu: 2018/29/B/NZ3/02642
  Wysokość finansowania: 892 290,00 zł
  Czas realizacji: 04.02.2019 – 03.02.2022
  Kierownik projektu: dr Marlena Godlewska

  „Cząsteczki rekrutujące mezenchymalne komórki macierzyste do komórek raka nerki – zintegrowana analiza na poziomie transkryptomu, proteomu i metabolomu”

  Program: OPUS 15 (NCN)
  Nr projektu: 2018/29/B/NZ5/01211
  Wysokość finansowania:  1 836 395,00 zł
  Czas realizacji: 13.02.2019–12.02.2022
  Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Piekiełko-Witkowska, prof. CMKP

  „Czy białko hMTH1 może modulować odpowiedź komórek tarczycy na stres oksydacyjny?”

  Program: Miniatura (NCN)
  Nr projektu: DEC-2018/02/X/NZ5/01049
  Wysokość finansowania:  50 000,00 zł
  Czas realizacji: 01.10.2018 – 30.09.2019
  Kierownik projektu: dr Katarzyna Arczewska

  „Biologiczna rola mikropęcherzyków jako nośników sygnałowych w progresji nowotworów złośliwych (rak tarczycy i rak sutka). Odpowiedź komórek immunologicznych w oddziaływaniu z mikropęcherzykami”

  Program: OPUS 11 (NCN)
  Nr projektu: 2016/21/B/NZ5/00063
  Wysokość finansowania: 799 500,00 zł
  Czas realizacji: 02.03.2017 – 01.03.2020
  Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Barbara Czarnocka

  „Rola klastra miR-106b-25 oraz genu MCM7 w regulacji proliferacji, migracji i apoptozy w raku nerkowokomórkowym typu jasnokomórkowego u człowieka”

  Program: PRELUDIUM 11 (NCN)
  Nr projektu: 2016/21/N/NZ5/00510
  Wysokość finansowania: 149 995,00 zł
  Czas realizacji: 03.2017 – 03.2020
  Kierownik projektu: mgr inż. Katarzyna Maria Rodzik

  „Cząsteczki mikro RNA pośredniczące w działaniu TGF-beta1 w raku nerki: poszukiwanie nowych potencjalnych markerów nowotworzenia i celów terapeutycznych”

  Program: Grant Fundacji Naukowej Polpharmy
  Nr projektu: Polpharma 35/2017
  Kwota finansowania: 407 520,00 zł
  Czas realizacji: 01.01.2017 – 30.12.2019.
  Kierownik projektu: dr Joanna Bogusławska

   

  Ostatnio opublikowane prace Zakładu Biochemii i Biologii Molekularnej

  2019

  Molecular Signature of Prospero Homeobox 1 (PROX1) in Follicular Thyroid Carcinoma Cells.  Magdalena Rudzińska, Małgorzata Grzanka, Anna Stachurska, Michał Mikula, Katarzyna Paczkowska, Tomasz Stępień, Agnieszka Paziewska, Jerzy Ostrowski and Barbara Czarnocka. Int J Mol Sci. 2019 May 5;20(9). pii: E2212. doi: 10.3390/ijms20092212

  Godlewska M, Banga PJ. Thyroid peroxidase as a dual active site enzyme: Focus on biosynthesis, hormonogenesis and thyroid disorders of autoimmunity and cancer. Biochimie. 2019;160:34-45. doi: 10.1016/j.biochi.2019.02.003.

  Skirecki T, Mikaszewska-Sokolewicz M, Godlewska M, Dołęgowska B, Czubak J, Hoser G, Kawiak J, Zielińska-Borkowska U. Mobilization of Stem and Progenitor Cells in Septic Shock Patients. doi: 10.1038/s41598-019-39772-4.Sci Rep. 2019;9(1):3289.

  Stachurska A, Dorman M, Korsa J, Gaweł D, Grzanka M, Trybus W, Fabijanska-Mitek J. VOX SANG. 2019. In press. Selected CD molecules and the phagocytosis of microvesicles released from erythrocytes ex vivo.

  Krashin E, Piekiełko-Witkowska A, Ellis M and Ashur-Fabian O (2019) Thyroid Hormones and Cancer: A Comprehensive Review of Preclinical and Clinical Studies. Front. Endocrinol. 10:59. doi: 10.3389/fendo.2019.00059

  Bauer A, Habior A. Ann Lab Med. 2019 May;39(3):291-298. doi: 10.3343/alm.2019.39.3.291. Detection of Autoantibodies Against Nucleoporin p62 in Sera of Patients With Primary Biliary Cholangitis.

  Sikorska J, Gaweł D, Domek H, Rudzińska M, Czarnocka B. BMC Cancer. 2019 Jan 17;19(1):85. doi: 10.1186/s12885-018-5239-z. Podoplanin (PDPN) affects the invasiveness of thyroid carcinoma cells by inducing ezrin, radixin and moesin (E/R/M) phosphorylation in association with matrix metalloproteinases.

  Godlewska M, Majkowska-Pilip A, Stachurska A, Biernat JF, Gaweł D, Nazaruk E. Electrochimica Acta. 299 (2019) 1-11. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2018.12.164. Voltammetric and biological studies of folate-targeted non-lamellar lipid mesophases.

  Gawel AM, Godlewska M, Grech-Baran M, Stachurska A, Gawel D. Nutr Cancer. 2019 Jan 24:1-14. doi: 10.1080/01635581.2018.1560480. MIX2: A Novel Natural Multi-Component Modulator of Multidrug-Resistance and Hallmarks of Cancer Cells.

  2018

  Williams DE, Le SN, Godlewska M, Hoke DE, Buckle AM. Horm Metab Res. 2018 Dec;50(12):908-921. doi: 10.1055/a-0717-5514. Thyroid Peroxidase as an Autoantigen in Hashimoto’s Disease: Structure, Function, and Antigenicity.

  Arczewska KD, Stachurska A, Wojewódzka M, Karpińska K, Kruszewski M, Nilsen H, Czarnocka B. DNA Repair (Amst). 2018 Sep;69:53-62. doi: 10.1016/j.dnarep.2018.07.006. hMTH1 is required for maintaining migration and invasion potential of human thyroid cancer cells.

  Godlewska M, Krasuska W, Czarnocka B. PLoS One. 2018 Mar 7;13(3):e0193624. doi: 10.1371/journal.pone.0193624. eCollection 2018. Biochemical properties of thyroid peroxidase (TPO) expressed in human breast and mammary-derived cell lines.

  Grzywocz Z, Hoser G, Sabalinska S, Ladyzynski P, Czubak J, Dworczynska M, Debski R, Pius-Sadowska E, Machalinski B, Kawiak J. PLoS One. 2018 Mar 29;13(3):e0195035. doi: 10.1371/journal.pone.0195035. eCollection 2018. Response of human normal and leukemia cells to factors released by amnion fragments in vitro.

  Sokół E, Kędzierska H, Czubaty A, Rybicka B, Rodzik K, Tański Z, Bogusławska J, Piekiełko-Witkowska A. Exp Cell Res. 2018 Feb 15;363(2):208-217. doi: 10.1016/j.yexcr.2018.01.009. microRNA-mediated regulation of splicing factors SRSF1, SRSF2 and hnRNP A1 in context of their alternatively spliced 3’UTRs.

  Kassahun H, SenGupta T, Schiavi A, Maglioni S, Skjeldam HK, Arczewska K, Brockway NL, Estes S, Eide L, Ventura N, Nilsen H. DNA Repair (Amst). 2018 Jan;61:46-55. doi: 10.1016/j.dnarep.2017.11.009. Constitutive MAP-kinase activation suppresses germline apoptosis in NTH-1 DNA glycosylase deficient C. elegans.

  Bogusławska J, Rodzik K, Popławski P, Kędzierska H, Rybicka B, Sokół E, Tański Z, Piekiełko-Witkowska A. Cancer Lett. 2018 Jan 1;412:155-169. doi: 10.1016/j.canlet.2017.10.019. TGF-β1 targets a microRNA network that regulates cellular adhesion and migration in renal cancer.

  Nazaruk E, Majkowska-Pilip A, Godlewska M, Salamończyk M, Gaweł D. Journal of Electroanalytical Chemistry, 813 (2018) 208-215. https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2018.01.029. Electrochemical and biological characterization of lyotropic liquid crystalline phases – retardation of drug release from hexagonal mesophases.

  2017

  Rudzinska M, Ledwon JK, Gawel D, Sikorska J, Czarnocka B. Oncotarget. 2017 Dec 12;8(69):114136-114155. doi: 10.18632/oncotarget.23167. eCollection 2017 Dec 26. The role of prospero homeobox 1 (PROX1) expression in follicular thyroid carcinoma cells.

  Popławski P, Wiśniewski JR, Rijntjes E, Richards K, Rybicka B, Köhrle J, Piekiełko-Witkowska A. PLoS One. 2017 Dec 22;12(12):e0190179. doi: 10.1371/journal.pone.0190179. eCollection 2017. Restoration of type 1 iodothyronine deiodinase expression in renal cancer cells downregulates oncoproteins and affects key metabolic pathways as well as anti-oxidative system.

  Kędzierska H, Piekiełko-Witkowska A. Splicing factors of SR and hnRNP families as regulators of apoptosis in cancer.Cancer Lett. 2017 Jun 28;396:53-65. doi: 10.1016/j.canlet.2017.03.013.

  Czubaty A, Piekiełko-Witkowska A. Int J Biochem Cell Biol. 2017 Oct;91(Pt B):102-115. doi: 10.1016/j.biocel.2017.05.024. Epub 2017 May 25. Protein kinases that phosphorylate splicing factors: Roles in cancer development, progression and possible therapeutic options.

  Popławski P, Piekiełko-Witkowska A, Nauman A1. Endokrynol Pol. 2017;68(6):631-641. doi: 10.5603/EP.a2017.0052. The significance of TRIP11 and T3 signalling pathway in renal cancer progression and survival of patients.

  Godlewska M, Arczewska KD, Rudzińska M, Łyczkowska A, Krasuska W, Hanusek K, Ruf J, Kiedrowski M, Czarnocka B. PLoS One. 2017 Jun 2;12(6):e0179066. doi: 10.1371/journal.pone.0179066. eCollection 2017. Thyroid peroxidase (TPO) expressed in thyroid and breast tissues shows similar antigenic properties.

  Sokół E, Bogusławska J, Piekiełko-Witkowska A. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2017 May 17;71(0):422-430. The role of SRSF1 in cancer.

  Popławski P, Tohge T, Bogusławska J, Rybicka B, Tański Z, Treviño V, Fernie AR, Piekiełko-Witkowska A. Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis. 2017 Mar;1863(3):744-752. doi: 10.1016/j.bbadis.2016.12.011. ntegrated transcriptomic and metabolomic analysis shows that disturbances in metabolism of tumor cells contribute to poor survival of RCC patients.

  Poplawski P, Rybicka B, Boguslawska J, Rodzik K, Visser TJ, Nauman A, Piekielko-Witkowska A. Mol Cell Endocrinol. 2017 Feb 15;442:58-67. doi: 10.1016/j.mce.2016.12.004. Induction of type 1 iodothyronine deiodinase expression inhibits proliferation and migration of renal cancer cells.

  Nojszewska M, Gawel M, Szmidt-Salkowska E, Kostera-Pruszczyk A, Potulska-Chromik A, Lusakowska A, Kierdaszuk B, Lipowska M, Macias A, Gawel D, Seroka A, Kaminska AM. Muscle Nerve. 2017 Sep;56(3):427-432. doi: 10.1002/mus.25521. Abnormal spontaneous activity in primary myopathic disorders.

  2016

  Boguslawska J, Sokol E, Rybicka B, Czubaty A, Rodzik K, Piekielko-Witkowska A. Gene. 2016 Dec 31;595(2):142-149. doi: 10.1016/j.gene.2016.09.031. Epub 2016 Sep 21. microRNAs target SRSF7 splicing factor to modulate the expression of osteopontin splice variants in renal cancer cells.

  Kędzierska H, Popławski P, Hoser G, Rybicka B, Rodzik K, Sokół E, Bogusławska J, Tański Z, Fogtman A, Koblowska M, Piekiełko-Witkowska A. Int J Mol Sci. 2016 Sep 28;17(10). pii: E1598. Decreased Expression of SRSF2 Splicing Factor Inhibits Apoptotic Pathways in Renal Cancer.

  Boguslawska J, Kedzierska H, Poplawski P, Rybicka B, Tanski Z, Piekielko-Witkowska A. J Urol. 2016 Jun;195(6):1892-902. doi: 10.1016/j.juro.2015.11.050. Expression of Genes Involved in Cellular Adhesion and Extracellular Matrix Remodeling Correlates with Poor Survival of Patients with Renal Cancer.

  Fedoryszak-Kuśka N, Panasiewicz M, Domek H, Pacuszka T. Acta Biochim Pol. 2016;63(2):247-51. doi: 10.18388/abp.2014_930. Glucosylceramide synthase inhibitors D-PDMP and D-EtDO-P4 decrease the GM3 ganglioside level, differ in their effects on insulin receptor autophosphorylation but increase Akt1 kinase phosphorylation in human hepatoma HepG2 cells.

  Master A, Wójcicka A, Giżewska K, Popławski P, Williams GR, Nauman A. PLoS One. 2016 May 12;11(5):e0155359. doi: 10.1371/journal.pone.0155359. eCollection 2016. A Novel Method for Gene-Specific Enhancement of Protein Translation by Targeting 5’UTRs of Selected Tumor Suppressors.

  Szczepanek-Parulska E, Zybek-Kocik A, Woliński K, Czarnocka B, Ruchała M. Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 2016 Aug;64(4):331-8. doi: 10.1007/s00005-016-0393-y. Epub 2016 Mar 14. Does TSH Trigger the Anti-thyroid Autoimmune Processes? Observation on a Large Cohort of Naive Patients with Thyroid Hemiagenesis.

  Szmidt-Salkowska E, Gawel M, Jamrozik Z, Salkowska-Wanat J, Gawel D, Kaminska A. Neurol Neurochir Pol. 2016;50(5):336-41. doi: 10.1016/j.pjnns.2016.06.001. Diagnostic value of blink reflex in multisystem atrophy, progressive supranuclear palsy and Parkinson disease.

   

  Współpraca naukowa z ośrodkami krajowymi:

  • Prof. dr hab. Artur Bossowski, Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, wieloletnia współpraca dotycząca  chorób autoimmunologicznych tarczycy.
  • Marek Ruchała Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych– raki tarczycy i autoimmunologiczne choroby tarczycy.
  • Prof. dr hab. Dariusz Lange, Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie i Gliwicach, Zakład Patologii – nowotwory tarczycy.
  • Dr hab. n. med. Anna M. Kucharska, Klinika Pediatrii i Endokrynologii WUM, współpraca dotyczy czynników genetycznych predysponujących do rozwoju chorób tarczycy z autoagresji.
  • Prof. dr hab. n. med. Ewa Brzeziańska, Zakład Molekularnych Podstaw Medycyny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi- badania  genetyczne w chorobach autoimmunizacyjnych i innych.
  • Dr Alicja Czubaty, Instytut Biochemii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski- badanie białek modyfikujących czynniki splicingowe.
  • Dr Zbigniew Tański, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dra Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Data nawiązania współpracy: lata 90. Zakres współpracy: badanie molekularnego podłoża raka nerki typu jasnokomórkowego.

   

  Współpraca naukowa z ośrodkami zagranicznymi:

  • Prof. AM Buckle, Monash University, Department of Biochemistry and Molecular Biology, Faculty of   Medicine, Monash University, Clayton, Victoria 3800, Australia, rok nawiązania współpracy: 2012, zakres współpracy:  badania nad przestrzenną strukturą ludzkiej peroksydazy tarczycowej, krystalizacja białka TPO i TPO w kompleksie z autoprzeciwciałami od chorych z chorobami autoimmunizacyjnymi tarczycy.
  • Prof. Clara V Alvarez, Department: Neoplasia and Endocrine Differentiation, Centro de Investigaciones Medicas e Instituto de Investigaciones Sanitarias, Department of Physiology, School of Medicine, University of Santiago de Compostela, 15782 Santiago de Compostela, Spain, rok nawiązania współpracy  2015, zakres współpracy badania na humanizowanych liniach komórkowych opracowanych w zespole prof. Alvarez, które zostały wyprowadzone z tarczycy prawidłowej, raka pęcherzykowego, raka brodawkowatego i jego przerzutu.
  • Prof. Professor Hilde Nilsen, Department of Clinical Molecular Biology, University of Oslo, Norwegia. Współpraca w ramach realizowanego projektu FNP POMOST/2013-8/1 pt. „Involvement of oxidized nucleotides in oxidative stress signaling studied in cultured thyroid cells and thyroid cancer samples”. Dotyczyła analizy techniką immunofluorescencji aktywacji szlaku odpowiedzi na uszkodzenia DNA (ang. DNA damage response; DDR) w komórkach prawidłowej tarczycy (NTHY-ori 3-1), komórkach raka brodawkowatego (TPC1 i BcPAP) i raka pęcherzykowego (FTC-133) pod wpływem wyciszenia ekspresji genu hMTH1.
  • Prof. Jacek Wiśniewski, Max-Planck-Institut für Biochemie, Am Klopferspitz 18, 82152 Martinsried, Niemcy,  rok nawiązania współpracy: 2015; zakres współpracy: analiza białek metodą spektrometrii mas.
  • Dr Alisdair Fernie, Max-Planck-Institut für Molekulare Pflanzenphysiologie, Wissenschaftspark Golm, Am Mühlenberg 1, 14476 Potsdam, Niemcy; rok nawiązania współpracy: 2015; zakres współpracy: analiza metabolitów komórkowych metodą spektrometrii mas.
  • Prof. Josef Köhrle, Institut für Experimentelle Endokrinologie, Charité – Universitätsmedizin Berlin Campus Virchow-Klinikum, Augustenburger Platz 1 (Südring 10), 13353 Berlin, Niemcy; rok nawiązania współpracy: 2014; zakres współpracy: analiza stężeń hormonów tarczycy i ich pochodnych.
  • Prof. Theo Visser, Department of Internal Medicine, Erasmus University Medical Center, Rotterdam, Holandia; rok nawiązania współpracy: 2015; zakres współpracy: badania nad rolą jodotyroninowej dejodynazy typu 1 w procesie nowotworzenia.
 • Co wyróżnia jednostkę?

  Główne kierunki badawcze Zakładu i osiągnięcia w tym zakresie:

  • rola mikropęcherzyków jako nośników sygnałowych w progresji nowotworów złośliwych (rak tarczycy i rak sutka)
  • biologia zróżnicowanych raków tarczycy i mechanizmy ich przerzutowania, badanie roli homeotycznego czynnika transkrypcyjnego Prox1 i podoplaniny w  biologii  raków tarczycy
  • rola białka hMTH1, głównego ssaczego enzymu usuwającego utleniony prekursor DNA –  8-okso-dGTP w patogenezie zróżnicowanego raka tarczycy.
  • antygeny tarczycowe, ich ekspresja w innych tkankach w tym ekspresja peroksydazy tarczycowej, symportera sodowo-jodowego  i pendryny w rakach sutka; badanie struktury przestrzennej peroksydazy tarczycowej i krystalizacja TPO.
  • badanie molekularnych mechanizmów nowotworzenia w raku nerkowokomórkowym typu jasnokomórkowego (ccRCC), ze szczególnym uwzględnieniem roli mikroRNA, czynników splicingowych i ścieżki sygnałowej hormonów tarczycy w regulacji proliferacji, apoptozy, adhezji, migracji i inwazji oraz metabolizmu komórkowego.
  • autoimmunizacja w chorobach  wątroby- odpowiedź  humoralna
 • Sukcesy i otrzymane wyróżnienia

  2019

  Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych przez dr Joannę Bogusławską i dr Marlenę Godlewską

  2018

  Piotr Popławski: Nagroda za najlepszy poster prezentowany na 3rd Congress of Polish Biosciences BIO2018 “Through interdisciplinary approach into new solutions”, Gdańsk 18-21 września 2018

  Katarzyna Rodzik: laureatka konkursu na stypendia doktorskie w konkursie ETIUDA6 organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki

  Nagrody Dyrektora CMKP:

  • Nagroda zespołowa I stopnia za osiągnięcia naukowe w 2017 roku dla Piotra Popławskiego, Beaty Rybickiej, Agnieszki Piekiełko-Witkowskiej, Joanny Bogusławskiej i Katarzyny Rodzik
  • Nagroda zespołowa I stopnia za osiągnięcia naukowe w 2017 roku dla Agnieszki Piekiełko-Witkowskiej, Elżbiety Sokół i Joanny Bogusławskiej
  • Nagroda zespołowa II stopnia za osiągnięcia naukowe w 2017 roku dla Piotra Popławskiego, Joanny Bogusławskiej, Beaty Rybickiej i Agnieszki Piekiełko-Witkowskiej
  • Nagroda zespołowa III stopnia za osiągnięcia naukowe w 2017 roku dla Barbary Czarnockiej, Marleny Godlewskiej, Katarzyny Arczewskiej, Magdaleny Rudzińskiej, Anny Łyczkowskiej, Wandy Krasuskiej i Karoliny Hanusek
  • Nagroda indywidualna II stopnia za osiągnięcia dydaktyczne w 2017 roku dla Agnieszki Piekiełko-Witkowskiej

  2017

  Alicja Bauer: nagroda dla najlepszego doniesienia naukowego (III miejsce) na kongresie IFCC-EFLM EuroMedLab ATHENS 2017 – June 11-15, 2017 (22. Europejski Kongres Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej, organizowany przez PTDL i Fundację Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej)

  Joanna Bogusławska: laureatka XV edycji konkursu na finansowanie projektu badawczego ze środków Naukowej Fundacji Polpharmy. Wywiad ze stypendystką można obejrzeć pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=YO7wSUW2NZc&feature=youtu.be

  Marlena Godlewska: nagroda za plakat naukowy (III miejsce) przyznana przez komitet organizacyjny konferencji pt.: „Perspektywy w onkologii molekularnej – II zjazd Centrum Onkologii- Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie”

  Nagrody Dyrektora CMKP:

  • Nagroda zespołowa I stopnia za osiągnięcia naukowe w 2016 roku dla Joanny Bogusławskiej, Hanny Kędzierskiej, Agnieszki Piekiełko-Witkowskiej, Piotra Popławskiego, Beaty Rybickiej, Katarzyny Rodzik i Elżbiety Sokół
  • Nagroda zespołowa I stopnia za osiągnięcia naukowe w 2016 roku dla Joanny Bogusławskiej, Hanny Kędzierskiej, Piotra Popławskiego, Beaty Rybickiej i Agnieszki Piekiełko-Witkowskiej
  • Nagroda indywidualna III stopnia za osiągnięcia naukowe w 2016 roku dla Damiana Gawła

  2016

  Nagrody Dyrektora CMKP:

  • Nagroda indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowe w 2015 roku dla Joanny Bogusławskiej
  • Nagroda zespołowa II stopnia za osiągnięcia naukowe w 2015 roku dla Barbary Czarnockiej i Marleny Godlewskiej
  • Nagroda indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowe w 2015 roku dla Damiana Gawła
 • Pracownicy

  Kierownik Zakładu

  • Dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko-Witkowska – profesor CMKP

  Profesorowie

  • Prof. dr hab. n. med. Barbara Czarnocka – profesor zwyczajny
  • Dr hab. n. med. Damian Gaweł, prof. CMKP
  • Dr hab. n. med. Piotr Popławski, prof. CMKP

  Pracownicy

  • Dr Anna Adamiok – asystent naukowo-dydaktyczny
  • Dr Katarzyna Arczewska – adiunkt naukowo-dydaktyczny
  • Dr Alicja Bauer – starszy wykładowca
  • Dr Joanna Bogusławska – adiunkt naukowo-dydaktyczny
  • Dr Marlena Godlewska – adiunkt naukowo-dydaktyczny
  • Dr Małgorzata Grzanka – adiunkt naukowo-dydaktyczny
  • Dr Karolina Hanusek – adiunkt naukowo-dydaktyczny
  • Mgr Ewa Gajda –  asystent naukowo-dydaktyczny
  • Mgr Wanda Małgorzata Krasuska – specjalista inżynieryjno-techniczny
  • Iwona Milczarek – starsza woźna
  • Dr Agnieszka Paszun – specjalista (sekretariat)
  • Mgr Elżbieta Praska – specjalista (sekretariat)
  • Mgr Beata Rybicka – specjalista inżynieryjno-techniczny
  • Ewa Górecka – starsza woźna
  • Agnieszka Szustkiewicz – starsza woźna

  Studenci studiów doktoranckich

  • Mgr Katarzyna Głuchowska
  • Mgr Agata Kania