Przewody doktorskie

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jest uprawnione do nadawania stopnia naukowego w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie medycyna i biologia medyczna

Najwyższą godnością nadawaną przez Radę Naukową Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju medycyny, nauki lub życia społecznego jest tytuł doktora honoris causa.