Przewody doktorskie

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jest uprawnione do nadawania stopnia naukowego w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinach medycyna i biologia medyczna (dla przewodów wszczętych przed dniem 1 października 2018 r.)

oraz w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie nauki medyczne (dla przewodów wszczętych po 1 października 2018 r.)

Najwyższą godnością nadawaną przez Radę Naukową Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju medycyny, nauki lub życia społecznego jest tytuł doktora honoris causa.

Przewody doktorsakie wszczęte przed dniem 30 kwietnia 2019 r.  i niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 r. zamyka się !!!